Programma 2016

13.30 – 14.00 uur
Ontvangst van de gasten

14.00 – 14.05 uur
Welkomstwoord
Door prof. dr. A. H. G. Rinnooy Kan, voorzitter van de Raad van Toezicht AMC-UvA

14.05 – 14.20 uur
De menselijke gedaante.
De Kunstcommissie VUmc en de Kunststichting AMC presenteren de meest recente uitgave in deze serie: een prent van beeldend kunstenaar Berend Strik. Zijn werk wordt ingeleid door Ann Demeester, directeur van het Frans Hals Museum te Haarlem.

14.20 – 14.30 uur
De geneeskunde ontleed. (audiovisuele presentatie)
Het programma van De Anatomische Les krijgt er een nieuw onderdeel bij: de presentatie van een jaarlijks essay, waarin een wetenschapper of publicist zijn gedachten laat gaan over een intrigerend aspect van de geneeskunde.

De eerste bijdrage in deze nieuwe serie - 'De geneeskunde ontleed'- is geschreven door filosoof en publicist Ger Groot. De geneeskunde laat ons steeds langer leven, maar, zo vraagt Ger Groot zich af, hoe dankbaar zijn we daarvoor? Kunnen we het lot van de ouderdom - gebreken en een gewis proces van aftakeling - nog wel gelaten over ons laten komen in een samenleving als de onze, waarin zelfredzaamheid lijkt uit te groeien tot een nieuwe deugd en burgers in toenemende mate geacht worden de regie over hun eigen leven te voeren?

Het essay van Ger Groot verschijnt in de vorm van een cahier en wordt na afloop van De Anatomische Les aan alle aanwezigen uitgereikt.

14.30 – 14.55 uur
Geniaal met richtlijnen
Welke muziek past bij een Anatomische Les over de betrouwbaarheid van wetenschap? De klanken van een componist bij wie de expressie nooit ten koste gaat van de vorm: Johann Sebastian Bach (1685-1750). Leo van Doeselaar, titulair organist van het Concertgebouw, speelt eerst op vleugel de tweede Franse Suite (BWV 813) en daarna op het Maarschalkerweerd-orgel – het moest er een keer van komen – de imposante Toccata en Fuga in D mineur ( BWV 565).

14.55 – 15.05 uur
Onafhankelijk en integer (audiovisuele presentatie)
Hoe succesvol is de gezamenlijke researchcode van het AMC en VUmc? Een impressie.

15.05 – 15.50 uur
Betrouwbare wetenschap. De Anatomische Les van John Ioannidis

15.50 – 15.55 uur
Slotwoord door drs. W. Geerlings, voorzitter van de Raad van Toezicht Stichting VUmc

printen