Literatuur en Geneeskunde

Op de eerste woensdagmiddag van oktober vindt jaarlijks het VUmc Symposium Literatuur en Geneeskunde plaats, waarbij een bekende schrijver of dichter een publiekslezing houdt over een aan geneeskunde gerelateerd onderwerp. Tijdens het symposium wordt dat onderwerp uitgediept en wordt een boek gepresenteerd met daarin essays, poëzie en originele fragmenten over het thema. Ook vindt de uitreiking plaats van de jaarlijkse VUmc-poëzieprijs. Het programma van het symposium verschijnt jaarlijks in juni op de website www.literatuurengeneeskunde.nl.

De toegang is gratis, maar inschrijving is verplicht. Organisator van het symposium en hoofdredacteur van het boek is prof. dr. A.K. Oderwald, bijzonder hoogleraar Literatuur en Geneeskunde, verbonden aan de afdeling huisartsgeneeskunde & ouderengeneeskunde van VUmc.

Schrijvers die we in het verleden mochten verwelkomen zijn: John Irving, Rutger Kopland, Martin Winckler, Alain de Botton, Joost Zwagerman, Willem Brakman, Samuel Shem, Désanne van Brederode, Helga Ruebsamen, Stefan Brijs, Sjaak van der Geest, Kristien Hemmerechts, Manon Uphoff, Ronald Giphart, Miquel Bulnes, Willem Jan Otten en P.F Thomése. 

printen