Gratis cursus Stop de Bloeding –Red een leven

Bijna 1000 aanmeldingen voor stelpen levensbedreigend bloedverlies

29 maart 2018

Bijna 1000 personen hebben zich aangemeld om zaterdag 31 maart in VUmc een gratis training te volgen van Stop de bloeding - red een leven. De training heeft als doel zoveel mogelijk omstanders te leren wat te doen bij levensbedreigend bloedverlies. Dit kan zijn als gevolg van een aanslag, maar ook bij ongevallen kan er letsel met ernstig bloedverlies ontstaan. Snelle eerste hulp door omstanders kan voorkomen dat mensen doodbloeden.

In de Amstelzaal van VUmc leren deelnemers aan de training leren met welke technieken je levensbedreigend bloedverlies kunt stoppen. De dag begint met een plenair algemeen deel dat gegeven wordt door Leo Geeraedts (arts), Georgios Giannakópoulos (arts) en Ingrid Ambagtsheer (IC verpleegkundige). Het tweede deel van de training bestaat uit workshops Aanleggen tourniquet en Opstoppen van een wond. De totale cursus duurt 2,5 uur. Het evenement wordt georganiseerd in het kader van de internationale dag Stop de bloeding.  Er zijn tijdens deze dag 3 sessies van 2,5 uur. Om 9.30 uur, 11.30  en 13.15 uur. Deelnemers die beide onderdelen met goed gevolg doorlopen, ontvangen na afloop een bewijs van deelname. De instructeurs en vrijwilligers (zo'n 40 personen) die betrokken zijn bij de cursus van zaterdag werken belangeloos mee.

Eerste gecertificeerde cursus om bloedingen te stoppen
Leo Geeraedts, traumachirurg VUmc en voormalig arts bij het Mobiel Medisch Team , is initiatiefnemer van 'Stop de bloeding - red een leven'. Het is de eerste Nederlandse gecertificeerde cursus die burgers en niet-medische hulpverleners leert hoe  levensbedreigende bloedingen te stelpen bij aanslagen. Geeraedts: "Het direct stoppen van levensbedreigende bloedingen door omstanders die reeds ter plaatse zijn, is een belangrijke maar nog onderbelichte schakel in de voorbereiding op de hulpverlening bij een aanslag in Nederland. Het stoppen van deze bloedingen is niet ingewikkeld. Iedereen kan het verschil maken met een eenvoudige handeling en een leven redden. Dit zagen we bijvoorbeeld na de bomaanslag bij de marathon van Boston."

Grondleggers
Leo Geeraedts en Georgios Giannakopoulos publiceerden in juni 2016 een artikel in Medisch Contact  met als titel 'Omstanders kunnen levens redden na aanslag'. Vlak daarna bezochten Geeraedts en Giannakopoulos de VS waar zij de cursus 'Bleeding Control' volgden bij de grondleggers van omstanderhulp bij aanslagen: dr. Lenworth Jacobs  (Hartford Hospital Trauma Institute) en dr. Peter T. Pons, (University of Colorado School of Medicine).  Zij gaven Geeraedts toestemming om het concept en de cursus begin 2017 ook in Nederland uit te rollen.

Geoliede samenwerking
Vanaf dat moment ontstaat er een spontane samenwerking tussen de afdeling traumachirurgie, VUmc Academie en Netwerk Acute Zorg Noordwest. VUmc Academie biedt Geeraedts aan om een cursus te ontwikkelen en Netwerk Acute Zorg Noordwest biedt aan te helpen met de branding en organisatie. Inmiddels wordt het initiatief ook ondersteund door de Nederlandse Vereniging voor Traumachirurgie en is de cursus opgepakt door de Politie Academie.

Cijfers en toekomstplannen
In de eerste 15 maanden van het project heeft Stop de bloeding- red een leven 489 instructeurs opgeleid en hebben in totaal ruim 3200 mensen de basiscursus gevolgd waaronder diverse teams van politie en brandweer, bedrijfshulpverleners, beveiligers van musea  en burgers. In 2018 wordt het project landelijk verspreid via de elf netwerken acute zorg en traumacentra en opleidingsinstituten in Nederland. Netwerk Acute Zorg Euregio (Enschede) en Acute Zorgregio Oost (Nijmegen) bijten het spits af.

De gratis cursus van zaterdag 31 maart wordt mogelijk gemaakt door VUmc, VUmc Afdeling Heelkunde, VUmc Academie, Netwerk Acute Zorg Noordwest, IXA, Innoventa, Medical Effects/Skills Meducation en Parthen meeting services.

bron: Origineel

printen