Zorgvuldigheid staat voorop

135 patiënten ontvangen brief over mogelijke aanwezigheid bacterie

28 maart 2018

Patiënten die tussen 23 februari en 23 maart in VUmc in bepaalde ok's zijn geopereerd of tussen 5 februari en 21 maart op bepaalde kamers op de afdeling Intensive Care of Medium Care opgenomen zijn geweest, hebben woensdag 28 maart een brief ontvangen van VUmc. Er bestaat namelijk een zeer kleine kans dat zij een bacterie bij zich dragen die ongevoelig is voor veel antibiotica.

Het zou kunnen dat zij (in)direct in aanraking zijn geweest met een patiënt die deze bacterie bij zich draagt. Uit voorzorg heeft VUmc al eerder bijna 100 patiënten aangeschreven met deze mededeling. Voortschrijdend inzicht heeft het ziekenhuis doen besluiten om wederom 135 patiënten een brief te sturen. Hoewel de bacterie zelden een infectie veroorzaakt, is het wel van belang om te weten of iemand deze resistente bacterie bij zich draagt. Mocht hij namelijk een infectie krijgen, dan moet hij speciale antibiotica krijgen.

Zelden een infectie
Iedereen draagt bacteriën bij zich, onder andere op de huid, in de mond of in de darmen. Een van deze bacteriën kan de zogenaamde Acinetobacter baumannii bacterie zijn. Deze bacterie kan ongevoelig ("resistent") worden voor antibiotica en als dat voor de meeste antibiotica zo is, noemen we het een multiresistente Acinetobacter baumannii bacterie. De meeste mensen die drager zijn van deze multiresistente bacterie hebben geen klachten of ziekteverschijnselen, want zoals vermeld veroorzaakt de bacterie zelden een infectie.
 
Uitslag binnen 14 dagen
VUmc vraagt de aangeschreven patiënten om een kweek af te nemen van o.a. keel, anus, oksels en liezen. Hiervoor is bij de brief een uitgebreide instructie en kweekset toegevoegd. Binnen 14 dagen na insturen, ontvangt de patiënt een bericht over de uitslag. Een brief als de bacterie niet is aangetroffen. Mocht de bacterie wel aanwezig zijn, dan neemt VUmc persoonlijk contact op.

Veelgestelde vragen en antwoorden

Ik heb geen brief gehad, maar ben wel in die periode in VUmc opgenomen geweest, loop ik nu risico?
(Ex-)patiënten die geen brief hebben gehad, hoeven op dit moment geen actie te ondernemen. VUmc gaat ervanuit nu alle mensen in kaart te hebben die mogelijk blootgesteld zijn aan deze bacterie. Mocht echter uit deze screening blijken dat er wellicht meer patiënten drager zijn geworden, dan zal het onderzoek mogelijk uitgebreid moeten worden. 

Wat gebeurt er als ik drager ben?
Als u drager bent van de multiresistente Acinetobacter baumannii bacterie hoeft u zich geen zorgen te maken, want zoals gezegd: de bacterie veroorzaakt zelden een infectie. In de thuissituatie hoeft u geen bijzondere maatregelen te treffen, deze bacterie is vooral in een zorginstelling (met veel vatbare patiënten bij elkaar) een probleem.
 
Als u drager zou zijn van de bacterie zullen we bij een eventuele opname in VUmc extra voorzorgsmaatregelen treffen om verspreiding van de bacterie tegen te gaan. U krijgt dan een eenpersoonskamer en de medewerkers zullen altijd jassen, handschoenen en masker dragen zodat zij de bacterie niet kunnen verspreiden. Ook zal VUmc een aantekening maken in het elektronisch patiëntendossier, zodat alle ziekenhuismedewerkers rekening kunnen houden met deze maatregelen.
Mocht u in een andere zorginstelling worden opgenomen, dan vragen wij u om daar direct te melden dat u drager bent van deze multiresistente bacterie zodat ook daar extra voorzorgsmaatregelen genomen kunnen worden.
 
Ik ben drager, loopt mijn familie risico?
Als u drager zou zijn van de Acinetobacter baumannii bacterie hebben uw familie of huisgenoten een iets grotere kans om ook drager te worden. Maar met goed handen wassen nadat u naar de WC bent geweest, verkleint u de kans op overdracht al enorm. Voor familie of huisgenoten zijn geen speciale maatregelen of onderzoeken nodig.
 
Ben ik levenslang drager van de multiresistente Acinetobacter baumannii bacterie, wanneer ik drager ben?
Vaak gaat de multiresistente Acinetobacter baumannii bacterie in de loop van de tijd vanzelf weer weg. Dit kan enkele weken tot wel een jaar duren. Er bestaat geen behandeling om deze bacterie sneller kwijt te raken. U wordt als vrij beschouwd van deze bacterie wanneer er na een jaar verschillende kweeksets die op die op meerdere momenten zijn afgenomen negatief zijn. Indien u regelmatig in het ziekenhuis verblijft, zullen deze kweken worden afgenomen tijdens de opname.
U hoeft hier zelf niets voor te regelen.
 
Vragen?
Vragen naar aanleiding van bovenstaande? Neem dan contact op met de afdeling infectiepreventie van VUmc op nummer (020) 444 2922 op werkdagen van 9 uur tot 16.30 uur.
 

bron: Origineel

printen