Feedback op eigen handelen

Intervisie voor tutoren werkt

25 september 2008

Tutoren laten LEren VAn en MET elkaar. Dat is het doel van een levamet-groep voor tutoren. Binnen VUmc is het fenomeen in 2007 in het leven geroepen door Ale Gercama van de afdeling huisartsgeneeskunde. Kinderchirurg Robertine van Baren, afgelopen semester voor het eerst tutor, nam deel aan zo’n groep en kan het iedereen aanraden.

Van Baren had nog nooit 'getutord' en was heel benieuwd hoe anderen het aanpakten. Ook wilde ze graag feed back op haar eigen handelen. Een levamet-groep functioneert als docent community: een vanuit de praktijk gegroeide werkwijze waarin docenten zélf het initiatief nemen om hun didactische expertise te ontwikkelen. Van Baren: "In een levamet-groep wisselen ervaren en beginnende tutoren ervaringen uit. Hoe begeleid je een groep, waar kun je tegenaan lopen, hoe los je problemen op? Je hoort allerlei tips en tricks om studenten te motiveren zelf zaken te onderzoeken. Want in de kern draait het allemaal om die ene vraag: hoe haal je de intrinsieke motivatie van studenten naar boven?"

Stille student
Een groep komt vier à vijf keer per semester tijdens lunchtijd bijeen. "Vaak is er een thema waar één of twee mensen een korte presentatie over geven. Over de stille student, bijvoorbeeld. Hoe zorg je ervoor dat ook die optimaal aan een leergroep deelneemt? Of over de aanwezigheidsplicht. Wat te doen als studenten te vaak niet komen opdagen? Spreek je de groep daarop aan, of de individuele student?" Er is ook altijd iemand van het onderwijscentrum van de VU aanwezig die helpt bij de voorbereiding, informeert over the state of the art en de resultaten van de bijeenkomst op een rij zet.

Rondje opa's en oma's
Er is vanuit de medisch specialisten nogal wat commentaar op het verplichte tutorschap. Met name omdat het niet altijd vakinhoudelijk is. "Je begeleidt thema's die niet je vak zijn", beaamt Van Baren. "Maar door me te concentreren op het onderwijsproces, steek ik er veel van op. Soms staat er een onderwerp op het programma waar studenten weinig feeling mee hebben, ouderdomskwalen bijvoorbeeld. Om het dichterbij te brengen ben ik begonnen met een rondje opa's en oma's. Het is leuk om te ervaren dat dat werkt."

Annemarie van den Hoven

bron: Tracer

printen