Dertig talen beschikbaar

Tolkenpool dient verschillende doelen

31 januari 2008

Binnen VU medisch centrum start in februari een tolkenpool. Inmiddels hebben zich al ruim zestig collega's aangemeld die samen in dertig talen kunnen tolken. Naast het zichtbaar maken van de vele culturen is de tolkenpool ook een antwoord op de taalproblemen die zich regelmatig voordoen in de kliniek en op de poli.

Zorgmanager Leo de Haan licht het project vanuit de patiëntveiligheid toe. Projectleider Reina Steenwijk ziet het ook als een belangrijke manier om het contact tussen verschillende culturen binnen VUmc op gang te brengen.

"Uit recent Amerikaans onderzoek blijkt dat mensen die geen Engels spreken veel vaker betrokken zijn bij problematische en risicovolle situaties in de zorg. Ze kunnen vaak niet duidelijk maken wat ze willen zeggen en dat kan ernstige consequenties hebben. Die cijfers zullen voor Nederland niet anders zijn. Daarom heb ik als projectleider patiëntveiligheid mij sterk gemaakt voor de oprichting van deze tolkenpool en ik heb hiervan grote verwachtingen", aldus Leo de Haan, die het project patiëntveiligheid binnen VUmc coördineert.

Meerdere voordelen
Natuurlijk kunnen medewerkers van VUmc de tolkentelefoon inschakelen. In de praktijk blijkt dit echter steeds minder te gebeuren. Veelal wordt voor het tolken teruggevallen op de familie. Bij ingewikkelde medische gesprekken of bij het brengen van slecht nieuws kan met name de persoonlijke betrokkenheid van deze tolken een probleem zijn. Daarom de start van deze tolkenpool. Het grote voordeel is dat deze mensen veelal goed ingevoerd zijn bij medische zaken, de specifieke taal spreken en ook voldoende afstand hebben omdat zij de betrokken patiënt en familie niet persoonlijk kennen.

Reina Steenwijk, project leider interculturalisatie VUmc ziet nog een ander belangrijk voordeel. "Vorig jaar is het project interculturalisatie gestart. Een belangrijk doel hiervan is om de verschillende culturen die binnen VUmc aanwezig zijn meer zichtbaar te maken. En de collega's meer cultuurgevoelig te maken. Met deze tolkenpool snijdt het mes aan twee kanten. Niet alleen laten we de taal, een belangrijk en onderscheidend aspect van de culturen echt tot zijn recht komen maar bovendien profiteren patiënten van deze aanpak. Een betere illustratie van het belang van de aanwezigheid van andere culturen voor onze organisatie kun je je eigenlijk niet voorstellen." Eind februari komen de vertalers van de pool voor het eerst bij elkaar.

Hassan El Haouari, senior IC-verpleegkundige, is betrokken bij het opzetten van de tolkenpool en gaat straks ook mee doen. "Ik vind het vanuit mijn professionele betrokkenheid bij de patiënten erg belangrijk dat deze pool er gaat komen en dat we die ook gaan gebruiken. Het is nu te vaak dat er wordt getolkt door familieleden soms zelfs kinderen. Vaak snappen die niet alles, zij zijn er veel te persoonlijk bij betrokken en zitten er te dicht op. Terwijl het zo belangrijk voor de patiënt en de familie is om duidelijk te hebben hoe het gaat, welke behandeling wordt gestart of waarom andere dingen juist niet worden gedaan. Ik had vorig jaar een patiënt op de IC die uit een zware operatie kwam. Achteraf zij hij tegen mij: toen je mij in het Marokkaans aansprak, had ik al het idee dat het veel beter met mij ging. Patiënten voelen zich zo dus veiliger." Dan is het goed dat er collega's zijn die in de eigen taal patiënten kunnen helpen. En die collega's weten ook dat het om privacy gaat, dus dat je ook gehouden bent aan geheimhouding."

Jan Spee

bron: Tracer

printen