AT5 interview met longarts Idris Bahce

Idris Bahce behandelt mensen met longkanker

28 maart 2018

Longkanker is één van de meest voorkomende kankersoorten. Toch kan het in veel gevallen niet worden genezen. Binnen het VUmc Cancer Center Amsterdam worden patiënten behandeld op basis van de nieuwste inzichten die onder andere worden verkregen met behulp van onderzoek dat binnen het Cancer Center wordt gedaan. AT5 ging bij het Cancer Center langs en sprak met longarts Idris Bahce over zijn werk als arts.

idris DEF

Longkanker
Longkanker is één van de meest voorkomende kankersoorten. Helaas komen de meeste van de longkankerpatiënten uiteindelijk aan deze ziekte te overlijden. Voor deze grote groep mensen is er een zogenaamde palliatieve behandeling mogelijk, die werkt levensverlengend en heeft een positief effect op de kwaliteit van leven. "Statistisch gezien geneest ongeveer 15% van de patiënten met longkanker", vertelt longarts Idris Bahce.

Ondanks dat Idris dus vaak slecht nieuws vertelt aan zijn patiënten, haalt hij wel veel voldoening uit zijn werk: "Deze voldoening zit hem met name in de begeleiding en het goed op maat afstemmen van de behandeling die je geeft. Niet voorbehandelen, niet onderhandelen maar proberen om de juiste patiënt de juiste behandeling te geven. Dat is de uitdaging!"

onco

Optimale patiëntenzorg
Binnen het VUmc CCA werken zo'n 30 disciplines samen om ervoor te zorgen dat kankerpatiënten, waaronder ook longkanker, zo snel en vakkundig mogelijk worden geholpen. VUmc CCA biedt patiënten optimale, geïndividualiseerde medische zorg en aandacht. Ook wordt er veel onderzoek gedaan naar de nieuwste behandelingen. Aangezien de kans op genezing van longkankerpatiënten klein is, wordt er zowel binnen de zorg als in het onderzoek veel tijd en energie gestopt in het optimaliseren van de palliatieve behandeling van patiënten. Hiermee kan de kwaliteit van leven, dus het welzijn van patiënten in de tijd die hen nog resteert, worden verbeterd.

een prikje.


Kwaliteit van Leven
In het VUmc CCA is er een groep onderzoekers die zich specifiek richt op het onderzoeksthema 'Kwaliteit van Leven'. Zij bestuderen de klinische, biologische en psychosociale factoren die van invloed zijn op de kwaliteit van leven van kankerpatiënten. Op basis daarvan wordt gekeken naar de effectiviteit van huidige interventies, zoals cognitieve gedragstherapie of levensstijlinterventies, en worden er ook nieuwe interventies ontwikkeld. Die interventies richten zich niet alleen op de patiënt, maar ook op naasten, zoals familieleden of verzorgenden.

De reportage van AT5 laat een mooi drieluik zien van onderzoeker (dr. Michiel Pegtel), longarts (dr. Idris Bahce) en patiënt (Marianne) over het belang van onderzoek naar kanker.

bron: Origineel

printen