Drie vragen aan

Myron Best over de Lindau Nobelprijs Ontmoetingsdagen

6 juli 2018

Geneeskundestudent en onderzoeker van het Hersentumorcentrum Amsterdam Myron Best heeft op uitnodiging van de KNAW eind juni de Lindau Nobelprijs Ontmoetingsdagen bijgewoond. Het doel van deze dagen is het overdragen van kennis tussen generaties wetenschappers, het versterken van internationale netwerken en het inspireren van jonge wetenschappers en Nobelprijswinnaars. Vooraf gaf Myron aan dat deze dagen “een mooie kans zijn als je onderzoek doet” en dat hij Nobelprijswinnaars zou kunnen vragen hoe zij hun onderzoek hebben aangepakt. In ‘drie vragen aan…’ vertelt hij over hoe de dagen zijn verlopen en wat hem heeft geïnspireerd.

Myron#5 x450
Picture/Credit: Christian Flemming/Lindau Nobel Laureate Meetings

Hoe waren de Lindau dagen, en wie ben je er tegen gekomen?
"De Lindau Nobelprijs Ontmoetingsdagen waren bijzonder en inspirerend. Zes dagen lang heb ik tussen veertig Nobellaureaten en 600 jonge onderzoekers met 84 verschillende nationaliteiten mogen rondlopen. De dagen werden gevuld met lezingen door de laureaten, interactieve sessies, paneldiscussies, lunches met de laureaten, en een aantal masterclasses. De laureaten presenteerden het werk waaraan zij hun wetenschappelijke leven hebben gewijd; dat wat zij ontdekt hebben vult nu onze leerboeken. Ik heb op verschillende momenten met hen gesproken, ook tijdens pauzes en diners. Extra bijzonder was dat ik als één van de weinige jonge onderzoekers tijdens een masterclass die werd geleid door de bekende kankergenetici en laureaten Michael Bishop en Harold Varmus een presentatie mocht geven over ons onderzoekswerk naar de detectie van kanker in bloed. Dit heeft mij de kans gegeven nauw met hen samen te werken in voorbereiding op de masterclass."

Wat vond je het meest inspirerend aan de dagen?
"De laureaten vertelden veel over het verloop van hun carrières, welke besluiten ze hebben genomen en wat gunstige omstandigheden of keuzes zouden kunnen zijn om een Nobelprijs te winnen. Veelal geven ze aan dat geluk toch ook een belangrijk onderdeel is van het winnen van zo'n prijs. Ook lieten zij zien hoe onderzoek in hun jaren, de jaren '50-'90 van de vorige eeuw, werd uitgevoerd. We kregen bijvoorbeeld te zien hoe het bestaan van hersenzenuwen die reageren op licht voor het eerst werd aangetoond in de kelder van het Johns Hopkins instituut. Bovendien zijn veel laureaten, ondanks hun leeftijd van 80 of zelfs 90 jaar oud, nog wetenschappelijk actief en staan ze nog kwiek hun werk te presenteren. Wat mij verder inspireerde is dat zij allemaal aangaven dat veel van hun belangrijkste ontdekkingen voort zijn gekomen uit serendipiteit, een onverwachte ontdekking terwijl je naar iets anders op zoek was."
 
Zijn er nog concrete contacten en ideeën uit voortgekomen?
"Als zogenaamde 'Lindau-alumnus' krijg je toegang tot een rijk netwerk aan vroegere 'Lindau-gangers'. Dat is heel bijzonder, terwijl deze meeting binnen de academie nog niet eens zo bekend is. Selectie voor deelname gaat deels op uitnodiging van de universiteit en het KNAW, maar je kunt je ook online aanmelden bij de Lindau organisatie. Ik hoop dat er de komende jaren meer jonge onderzoekers van Amsterdam UMC hieraan mogen deelnemen."

bron: Origineel

printen