Liquid biopsies van ruim 300 patiënten

11 juli 2018

Sinds de opening van het Liquid Biopsy Center binnen Amsterdam UMC Cancer Center Amsterdam in oktober 2017 zijn er lichaamsvloeistoffen zoals bloed en urine van ruim 300 patiënten afgenomen en opgeslagen. Deze zogenaamde 'liquid biopsies' worden gebruikt voor onderzoek naar kanker. Door het verzamelen van deze lichaamseigen materialen van kankerpatiënten kan op een gestructureerde manier gekeken worden naar het ontstaan en de groei van kankercellen in het lichaam. Hierdoor ontwikkelen we op termijn hopelijk betere diagnostische tests en behandelplannen voor kankerpatiënten.

klein formaat foto bij 300e patient

Gestandaardiseerd opgeslagen
In het Liquid Biopsy Center (LBC) worden de lichaamsvloeistoffen op een gestandaardiseerde manier opgeslagen. ''Het voordeel hiervan is dat gegevens beter uitwisselbaar zijn tussen onderzoeksgroepen in binnen- en buitenland'', zegt Michiel Pegtel die het LBC leidt. "Hierdoor neemt de betrouwbaarheid van bevindingen toe en kunnen deze ook sneller naar de praktijk worden gebracht."

Liquid biopsies in Amsterdam UMC
Binnen Amsterdam UMC zijn momenteel vier afdelingen begonnen met het verzamelen van bloed. Op locatie VUmc wordt bloed verzameld voor onderzoek naar long-, darm-, hersen-, lever -en alvleesklierkanker en op locatie AMC wordt dit gedaan voor leverkanker en zullen andere afdelingen volgen. "Naast onze eigen afdelingen binnen Amsterdam UMC zijn we aan het onderzoeken of we kunnen uitbreiden naar andere ziekenhuizen in Nederland", zegt LBC coördinator Leah Prins. "En daarnaast kijken we of we bloed van gezonde donoren kunnen gaan opslaan", vult Mai Tran, ook LBC coördinator, aan. "We hopen het Center snel met lichaamsvloeistoffen te vullen, zodat ook steeds meer onderzoekers op een eenvoudige manier gebruik kunnen gaan maken van deze waardevolle gegevens."

Vragen over het Liquid Biopsy Center of wil je bloed opvragen voor onderzoek? Neem contact op via liquidbiopsycenter@vumc.nl of kijk voor meer informatie op www.liquidbiopsycenter.nl

bron: Origineel

printen