Auteur: Anouk Burger, Verpleegkundig Consulent Ouderengeneeskunde Sectie Interne Ouderengeneeskunde

Maak het verschil

11 juni 2018

Het kriebelt, je maakt je zorgen om je oudere patiënt, zonder dat je er de vinger op kunt leggen. Je ziet vergroeide teennagels, vangt gesnauw op, ziet een overbelaste naaste. Je maakt je zorgen, hoe dit thuis verder moet.

  foto Anouk Burger x450

15 juni is de Internationale Dag tegen Ouderenmishandeling. Een beladen term heb ik bemerkt, omdat er al snel een beschuldiging in doorklinkt.  De uitwassen, daar is iedereen het wel over eens. Maar lang niet altijd is er sprake van bewust iemand kwaad willen doen. Vaak groeit de situatie iemand boven het hoofd, waardoor  uit onmacht of vermoeidheid het steeds gewoner wordt om iemand af te snauwen of te hardhandig te verschonen bij het zoveelste nachtelijke ongelukje.

In Nederland heeft zo'n 1 op de 20 ouderen te maken met verwaarlozing of opzettelijke mishandeling.  Juist daarom is het belangrijk dat we hier niet 1 dag per jaar bij stil staan, maar dagelijks onze voelsprieten uit hebben staan om mogelijke signalen op te vangen.

Jij kun het verschil maken, de vicieuze cirkel doorbreken en de kwaliteit van leven van de oudere en naaste verbeteren. Door objectief te verwoorden wat je ziet en hoort, door met collega's te sparren of men dit ook opvangt, door actief hulp in te schakelen.
Ook ik vind het moeilijk om dit bespreekbaar te maken met de oudere patiënt en zijn of haar naaste. Het helpt mij om oprechte belangstelling te tonen, te benoemen dat je ziet dat de zorg zwaar is en blijft, dat je je kunt voorstellen dat de zorg ook wel eens te zwaar is. Wie steunt de mantelzorger?

Met begrip voor de ontstane situatie keur je deze niet goed, maar  bied je een opening om te kijken naar hulpmogelijkheden. Deze openheid leidt gelukkig vaak naar de vertrouwdheid, waarin een partner zegt wel eens te schreeuwen of boos te worden.  Vaak invoelbaar, maar je wilt wel wat doen om de druk te verminderen, waardoor er niet meer geschreeuwd hoeft te worden.

Ter ondersteuning hebben we binnen het VUmc een meldcode, dit geeft je handen en voeten in hoe te handelen. Bij overplaatsing of ontslag, draag je zorgen over aan de volgende afdeling of de huisarts. Samen zie je meer dan 1, samen sta je sterker.
Met het delen van je zorg beschuldig je niet, je kunt wel het verschil maken in de start van een beter leven voor alle betrokkenen.

bron: Origineel

printen