NARSAD Young Investigator Grant voor Hein van Marle

9 oktober 2018

Hein van Marle heeft een NARSAD Young Investigator Grant van 70.000 dollar ontvangen van de Brain & Behavior Research Foundation (VS). Hij krijgt deze beurs als aanvullende subsidie voor zijn recent gestarte onderzoek naar het manipuleren van het geheugen tijdens de slaap bij post-traumatische stressstoornis (de TMR-TRAUMA studie). Een post-traumatische stressstoornis is een ernstige psychiatrische aandoening, waarbij traumatische herinneringen de basis vormen voor nachtmerries en flashbacks. In dit project onderzoekt van Marle of het manipuleren van traumagerelateerde herinneringen tijdens de slaap die volgt op behandeling, het behandeleffect vergroot.

Van Marle is psychiater bij de Polikliniek Persoonlijkheidsstoornissen van GGZ inGeest en werkt daarnaast bij Amsterdam UMC, locatie VUmc, op de afdelingen Psychiatrie en Anatomie en Neurowetenschappen:

''Met deze subsidie kan ik verder werken aan mijn ambitie om de behandeling van patiënten met post-traumatische stressstoornis te verbeteren door nieuwe, spannende bevindingen uit het slaaponderzoek, over het manipuleren van geheugen tijdens slaap, toe te voegen aan de huidige behandeling. Daarmee hoop ik slaap te openen als nieuw therapeutisch venster in de psychiatrie", aldus Van Marle.

NARSAD Young Investigator Grant
De NARSAD Young Investigator Grants worden jaarlijks uitgegeven door de Amerikaanse Brain & Behavior Research Foundation aan beginnende wetenschappers, die innovatieve ideeën hebben voor onderzoek naar psychiatrische ziektebeelden. Als 1 van de 200 ontvangers wereldwijd, kreeg Hein de subsidie in de categorie 'Next-Generation Therapies'.

bron: Origineel

printen