Nog 13 dagen: Samen naar de top

25 mei 2018

Het AMC en VUmc gaan vanaf 7 juni samen onder één naam verder. In de jaren erna zullen beide academische instellingen deze samenwerking steeds verder uitbreiden. Op het gebied van wetenschappelijk onderzoek zijn ze daar al heel ver in. Door Caroline Wellink en Irene van Elzakker.

Terwijl de handtekening nog gezet moet worden voor de fusie, zodat er gezamenlijk patiëntenzorg geboden kan worden, is er op het gebied van wetenschappelijk onderzoek al heel wat gebeurd. Inmiddels zijn er acht researchinstituten waarin het AMC en VUmc hun krachten bundelen. Kwartiermakers Mat Daemen en Sonja Zweegman schetsen hoe dat gegaan is en welke voordelen zo'n samenwerking oplevert.

2018-05-24 Daemen en zweegman
Dit artikel is een voorpublicatie uit een uitgebreider artikel uit AMC Magazine. Wil je het hele artikel lezen? Vanaf vrijdag 1 juni kun je deze lezen in het AMC Magazine

"Of we in het hele fusieproces wel eens met tomaten naar elkaar hebben gegooid?" Het is even stil, maar dan schieten AMC-hoogleraar Pathologie Mat Daemen en VUmc-hoogleraar Hematologie Sonja Zweegman tegelijk in de lach. Nee, de samensmelting van het wetenschappelijk onderzoek van het AMC en VUmc is zonder kleerscheuren verlopen. En de beide alliantie-directeuren zijn daar niet eens verbaasd over.

Daemen: "We hebben de samenwerking vooral als een grote kans gezien; aan de tekentafel mochten onderzoekers uit beide centra samen de ideale onderzoeksstructuur uittekenen. Vervolgens keken we welke ingrediënten hiervoor in VUmc of in het AMC aanwezig waren. Al boetserend hebben we hieruit acht onderzoeksinstituten opgericht waarbinnen nagenoeg alle onderzoekslijnen soepel konden worden ondergebracht."

"AMC en VUmc bleken elkaar vooral aan te vullen", voegt Zweegman toe. Niet alleen wat betreft onderzoeksthema's, maar ook qua beschikbaarheid van onderzoekstechnieken. Binnen het hart- en vaatonderzoek is het AMC bijvoorbeeld al langer bezig met de mogelijkheden van stamcellen die in ieder type menselijke cel kunnen veranderen, terwijl VUmc zich de afgelopen jaren heeft onderscheiden in het toepassen van beeldvormende technieken. VUmc was verder op het gebied van proteomics, het AMC op het gebied van metabolomics: met deze technieken kun je zowel naar de celinhoud als naar de gehele patiënt kijken, wat van groot belang is voor het verbinden van basaal met klinisch onderzoek. Door samen te werken, hebben onderzoekers dus in één keer toegang tot veel meer mogelijkheden."

Bovendien is er geld beschikbaar gesteld om eventuele gaten in dit palet op te vullen. Zweegman: "De haarlemmerolie die de samenwerking heeft versneld en versoepeld." Inmiddels zijn de eerste onderzoeksprojecten gestart en financieringsaanvragen gedaan. "Binnen alle researchinstituten zie je onderzoekers prestigieuze beurzen en subsidies binnenhalen, dat kunnen we toeschrijven aan de samenwerking", vertelt Daemen. "En binnen het klinisch onderzoek zie je dat patiënten nu al uit beide centra makkelijker geïncludeerd worden; het maakt dat deze studies sneller tot nieuwe inzichten leiden. De komende jaren zullen we, samen met onze coördinatiegroep, nog druk zijn met het stroomlijnen van alle onderzoeksondersteunende faciliteiten tot in de haarvaten van de organisatie. Maar de contouren tekenen zich al langzaam af aan de horizon en daarin zien wij een grote belofte."

bron: Origineel

printen