Oefenprogramma op maat blijkt zeer effectief voor grote groep patiënten met knieartrose én comorbiditeit

16 februari 2017

Voor patiënten met knieartrose is oefentherapie een effectieve behandeling. Echter, 60-85% van de artrosepatiënten heeft te maken met bijkomende ziektes zoals hartproblematiek, diabetes of obesitas. Deze comorbiditeit kan een belangrijk obstakel zijn voor oefentherapie.

Vaak worden patiënten met artrose en comorbiditeit niet of niet adequaat behandeld. Van het effect van oefentherapie op patiënten met knieartrose en ernstige comorbiditeit is weinig bekend. Mariëtte de Rooij, fysiotherapeut bij Reade, toont nu met haar onderzoek aan dat een oefenprogramma op maat zeer effectief is in het verbeteren van het fysiek functioneren bij patiënten met knieartrose en comorbiditeit. Op donderdag 16 februari promoveert De Rooij bij VUmc op haar onderzoek "Comorbidity in knee osteoarthritis, development and evaluation of tailored exercise therapy''.

Oefentherapie neemt een belangrijke plaats in bij de behandeling van knieartrose. Mensen met knieartrose en ernstige comorbiditeit worden echter vaak uitgesloten van behandeling, vanwege de risico's die hartproblematiek of diabetes met zich mee kunnen brengen.

De Rooij ontwikkelde een programma voor oefentherapie aangepast aan de aanwezigheid van comorbiditeit. Bij patiënten met knieartrose en ernstige comorbiditeit (hartproblematiek, type 2 diabetes, COPD of obesitas) onderzocht zij of dit programma op maat effectief is in het verbeteren van het fysiek functioneren.  Gedurende 20 weken kreeg de groep een geïndividualiseerd oefenprogramma. De resultaten tonen aan dat een oefenprogramma op maat zeer effectief is in het verbeteren van het fysiek functioneren bij patiënten met knieartrose en comorbiditeit. Het functioneren van de patiënten verbeterde zelfs nog nadat het oefenprogramma was afgelopen. Bovendien is het oefenprogramma veilig gebleken. De resultaten van deze studie laten zien dat oefentherapie, mits aangepast aan comorbiditeit, een belangrijke behandeloptie is voor patiënten met knieartrose en (ernstige) comorbiditeit.

bron: Origineel

printen