Onderzoek naar wetenschappelijke integriteit prof. Meijer afgerond

28 september 2018

Amsterdam, 28 september 2018 - Het Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit (LOWI) heeft zijn onderzoek naar de wetenschappelijke integriteit van prof. dr. Chris J. L.M. Meijer afgesloten.

Het College van Bestuur Vrije Universiteit en Raad van Bestuur Amsterdam UMC, locatie VUmc, hebben deze week de conclusies van het LOWI besproken.
Zij stellen vast dat het niet vermelden van een mogelijke belangentegenstelling bij zes wetenschappelijke artikelen een lichte schending is van de wetenschappelijke integriteit. De Commissie Wetenschappelijke Integriteit (CWI) van de Vrije Universiteit had zich hierover eerder in dezelfde zin uitgesproken en heeft op grond daarvan passende maatregelen genomen.

CvB en RvB nemen kennis van de conclusie van het LOWI waar het gaat om de opgave van eventuele belangentegenstellingen in het werk van prof. Meijer voor de Gezondheidsraad. De Gezondheidsraad en de minister van VWS hebben maatregelen getroffen en het is niet aan VU en VUmc om in hun verantwoordelijkheden op dit punt te treden.
 
CvB en RvB volgen het advies van LOWI dat bij de besluitvorming met betrekking tot de afgifte van samples aan LabPON de wetenschappelijke integriteit niet is geschonden. Waar het LOWI opmerkingen maakt over de bewaartermijn van toestemmings-formulieren voor het gebruik van lichaamsmateriaal voor medisch wetenschappelijk onderzoek, vinden CvB en RvB dat dit niet aan prof. Meijer kan worden aangerekend. Dit vraagstuk vergt een bredere bespreking binnen de NFU, en andere landelijk betrokken gremia.

CvB en RvB steunen de erkenning van het LOWI betreffende de wetenschappelijke verdienste van prof. Chris Meijer, zoals die naar voren komt in zijn wetenschappelijke onderzoek en publicaties gericht op het verbeteren van de gezondheidszorg van vrouwen met een verhoogd risico op baarmoederhalskanker.

Naar aanleiding van berichten in de media en vragen via social media wil VUmc benadrukken dat alleen samples van lichaamsmateriaal worden gebruikt als hiervoor toestemmingsverklaringen zijn getekend of als er sprake is van de geen bezwaar regeling. Het lichaamsmateriaal in bovenstaande zaak is afgenomen in 1998. Toestemmingsverklaringen zijn hiervoor destijds getekend. Ter zitting van het LOWI, in 2018, konden deze toestemmingsformulieren echter niet meer getoond worden.

Bekijk hier het advies van LOWI.

Patiëntenfolder: Gebruik van uw gegevens en lichaamsmateriaal voor wetenschappelijk onderzoek en onderwijs.

bron: Origineel

printen