Samenwerking voor beeldvormende technieken van chronische ontstekingsziekten

16 juli 2018

Amsterdam UMC werkt samen met universitair medische centra uit Europa en farmaceut GlaxoSmithKline (GSK) aan de vernieuwing en verbetering van beeldvormende technieken zoals MRI- en PET-scans voor chronische ontstekingsziekten. Deze samenwerking wordt gefaciliteerd door The European Infrastructure for Translational Medicine (EATRIS), een instituut dat universitaire medische centra en farmaceuten in Europees verband bij elkaar brengt ter bevordering van het wetenschappelijk onderzoek van laboratorium naar de patiëntenzorg.

Het doel van de huidige samenwerking is het verbeteren van de beeldvormende scans om de activiteit van chronische ontstekingsziekten, bijvoorbeeld reuma, in kaart te brengen en te vervolgen. Zo kunnen de scans bijdragen aan het ontwikkelen van de meest effectieve behandeling voor de individuele patiënt. 

De eerste drie projecten zijn inmiddels opgestart. Een van deze projecten wordt uitgevoerd in Amsterdam UMC op de afdeling reumatologie op locatie VUmc (o.l.v. dr. Conny van der Laken, reumatoloog) en de afdeling klinische immunologie & reumatologie op locatie AMC (o.l.v. dr. Sander Tas, internist-reumatoloog). Dit project richt zich op PET-scans waarmee specifieke ontstekingscellen (macrofagen) bij reuma in beeld kunnen worden gebracht. De onderzoekers volgen tijdens de behandeling deze cellen om te beoordelen of de behandeling goed aanslaat bij de patiënt.

bron: Origineel

printen