Vanaf vandaag tijdelijke opnamestop Intensive Care Kinderen

10 juli 2018

Afgelopen week bracht Amsterdam UMC het bericht naar buiten dat vanaf vandaag voorlopig géén opnames worden gedaan op de afdeling Intensive Care Kinderen bij Amsterdam UMC, locatie VUmc. Een moeilijk maar niet anders te nemen besluit. Er is heel hard gewerkt om de patiënten de zorg te geven die zij nodig hebben. De reden van de opnamestop is een acuut probleem in de beschikbaarheid van Intensive Care (IC)-kinderverpleegkundigen, een landelijk probleem.

De tijdelijke opnamestop geldt alléén voor de afdeling Intensive Care Kinderen. De overige onderdelen van de Kinderafdeling (waaronder bijv. IC Neonatologie) zijn gewoon geopend voor alle opnames, zowel gepland als acuut. Ook de Intensive Care Volwassenen is gewoon geopend.

Wél acute opnames
De Spoedeisende Hulp (SEH) blijft gewoon open voor de opvang en stabilisatie van het acuut zieke kind. Dit is essentieel voor behoud van de spreiding van de drukte op de SEH's in de regio. Er blijven kinder-intensivisten en IC-kinderverpleegkundigen beschikbaar op locatie VUmc. Indien nodig volgt na stabilisatie een opname op een Intensive Care Kinderen afdeling in een ander ziekenhuis. Ook voor de begeleiding van transport zijn er kinder-intensivisten en IC-kinderverpleegkundigen beschikbaar.

Patiënten
Op de afdeling intensive care kinderen worden kinderen, in de leeftijdscategorie van nul tot 18 jaar, opgenomen die ernstig ziek zijn. Deze kinderen hebben intensieve zorg en continue bewaking nodig. Dit kan veroorzaakt worden door een ernstige ziekte, na een zwaar ongeval of na een grote operatie. De ouders/ verzorgers van de patiënten, van wie de opname uitgesteld wordt tot medio september, zijn hierover persoonlijk geïnformeerd.

Landelijk probleem
Het tekort van IC-kinderverpleegkundigen is een gevolg van het landelijke tekort aan gespecialiseerde IC-kinderverpleegkundigen, dit is een langlopend en nijpend probleem. En wordt met name veroorzaakt door een lage instroom. Vanwege het specialistische karakter van het beroep, duurt de opleiding relatief lang: een opleiding van 6,5 jaar. Een kinder-IC verpleegkundige heeft eerst een diploma verpleegkunde gehaald, daarna een vervolgopleiding tot kinderverpleegkundige en pas daarna kan hij/ zij de opleiding tot kinder-IC verpleegkundige volgen. Binnen Amsterdam UMC zijn er in totaal 10 opleidingsplaatsen voor IC-kinderverpleegkundigen. Door een gebrek aan kandidaten zijn deze plaatsen helaas niet altijd ingevuld. De beschikbare capaciteit van IC-kinderverpleegkundigen wordt landelijk gedeeld, er wordt in het landelijk netwerk al nauw samengewerkt.

bron: Origineel

printen