Zeven Veni’s voor Amsterdam UMC

16 juli 2018

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft 7 Veni-subsidies toegekend aan onderzoekers van Amsterdam UMC. Zij krijgen elk een bedrag van maximaal 250.000 euro om gedurende drie jaar hun eigen onderzoeksideeën verder te ontwikkelen.

Van de zeven subsidies gingen er vier naar onderzoekers op de AMC-locatie en drie naar de VUmc-locatie. Hieronder zetten we ze op een rij:

Jeffrey Kroon, Vasculaire Geneeskunde
Lipoproteine (a) is het onderbelichte broertje van LDL, het 'slechte' cholesterol. Maar van een verhoogd lipoproteine - waar 20 procent van de bevolking mee kampt - word je veel zieker. Vaak leidt dat tot een ontstoken vaatwand en uiteindelijk tot slagaderverkalking. Kroon bestudeert manieren om dit proces te remmen door de stofwisseling van de bloedvaten te sturen.

Birit Broekman, Psychiatrie
2018-07-16 birit broekmanZowel slapeloosheid als depressie komen meer voor bij vrouwen dan mannen. Deze sekseverschillen zijn opvallend, maar onbegrepen. In twee cohortstudies en twee experimentele studies gaat Broekman de link bestuderen tussen slaap en depressie. Ook onderzoekt zij welke rol geslachtshormonen hierin spelen. De resultaten kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van sekse-sensitieve behandelingen voor slapeloosheid en depressie.

Marij Hillen, Medische Psychologie
Doordat binnen de geneeskunde kennis snel toeneemt, wordt steeds duidelijker hoeveel informatie nog onzeker of onbekend is. Hillen onderzoekt hoe artsen met dergelijke medische onzekerheid omgaan en welke gevolgen dat heeft voor de patiëntenzorg. Daarnaast ontwikkelt zij een onderwijsmodule die artsen ondersteunt in het omgaan met onzekerheid.

Janet MacNeil-Vroomen, Geriatrie
Een aantal landen heeft sterk geïnvesteerd in het langer thuis laten wonen van mensen met dementie. MacNeil-Vroomen onderzoekt het effect van deze investeringen: wonen personen met dementie daadwerkelijk langer thuis, verblijven zij minder/korter in verpleeg- en  ziekenhuizen, maken zij minder crises door en wat zijn de kosten van deze crises?

Wouter Peyrot, Psychiatrie
2018-07-16  peyrotDepressie is een heterogene ziekte waarvan de oorzaken nog grotendeels onbekend zijn. Recent zijn nieuwe statistische methoden ontwikkeld die op basis van genetische data oorzaken van ziekten kunnen identificeren. Peyrot zal de betrouwbaarheid van deze methoden onderzoeken, en nagaan of de gevonden oorzaken klinisch relevante subgroepen van depressie kunnen helpen onderscheiden.

Anouk Schrantee, Radiologie
De precieze respons van het brein op hersenmedicatie is lastig te bestuderen met reguliere hersenscans. Daarom gaat Schrantee een nieuwe methode ontwikkelen die inzoomt op de activatie van hersencellen tijdens toediening van dergelijke geneesmiddelen. Deze methode zal het monitoren van de behandelrespons en de ontwikkeling van nieuwe hersenmedicijnen bevorderen.

Marianna Bugiani, Pathologie
2018-07-16 M. BugianiGenetische wittestofziekten breken de witte stof van de hersenen af en leiden tot handicaps, of zelfs sterfte. Astrocyten (type hersencellen) zijn essentieel voor de gezondheid van de witte stof, maar weinig is bekend over hun bijdrage aan wittestofziekten. Bugiani's onderzoek suggereert dat die groot is. Zij gaat dat in detail onderzoeken.

bron: Origineel

printen