zomerblog #12- Een kijkje bij onderzoeksverpleegkundige en leefstijlcoach Marleen van der Stok

Bruggen bouwen naar een gezonder leven

31 augustus 2018

Deze zomer laten we Amsterdam UMC'ers aan het woord over uiteenlopende thema's. In deze blog is het de beurt aan Marleen van der Stok, Onderzoeksverpleegkundige op de afdeling Dermatologie in Amsterdam UMC - locatie AMC.

Zo'n drie jaar geleden is er tijdens een bezoek aan een workshop over leefstijl, een zaadje bij mij geplant. Ik had geen idee wat er uit dat zaadje zou komen, maar dat het over leefstijl en gezondheid zou gaan was wel duidelijk. Vorig jaar begon het te kiemen en ben ik gestart met een opleiding tot leefstijlcoach aan de Academie voor Leefstijl en Gezondheid in Driebergen.

Foto blog 1 x450

Het startte met een zaadje
Tijdens én door deze opleiding ben ik me in het begin voornamelijk bewust geworden van mijn eigen leefstijl. En om dat "bewustzijn" draait het uiteindelijk. Ik werd me bewust van stress, mijn voedingspatroon en van het effect dat bewegen op me heeft. Ik zag ook de minder goede patronen. Dit motiveerde mij de regie te nemen over mijn gedrag en dus ook mijn gezondheid. Wat niet wil zeggen dat ik een schoolvoorbeeld ben, maar ik ben mijn eigen bewuste bewindvoerder.

Leefstijl in het ziekenhuis
Met bovenstaande in mijn achterhoofd, ben ik ga nadenken over leefstijl binnen het ziekenhuis. Veel ziektebeelden worden mede beïnvloed en regelmatig ook veroorzaakt door een minder gezonde leefstijl. Denk aan hart- en vaatziekten en diabetes type 2. Maar ook op de afdeling dermatologie komen ziektebeelden voor die beïnvloed worden door leefstijlfactoren. Psoriasis is daar een voorbeeld van. Overgewicht, stress, roken en overmatig alcoholgebruik hebben een negatieve invloed op de ernst van deze huidziekte. Wetenschappelijke onderzoeken hebben bijvoorbeeld aangetoond dat gewichtsafname, bij patiënten met overgewicht, de ernst van de psoriasis doet afnemen. Hierdoor zouden minder zware medicijnen nodig zijn en de patiënten dus én vitaler zijn én minder belast worden met zware medicatie. Binnen onze afdeling wordt hier steeds meer aandacht aan gegeven. We zijn nu aan het onderzoeken hoe we patiënten hierover kunnen informeren en begeleiden.

Stroomopwaarts denken
Onlangs kwam ik een mooie metafoor tegen. Het ging over een rivier waarin een drenkeling dreef. Een passant zag de drenkeling en riep dorpsgenoten bij elkaar om hem te redden. Er dreven steeds meer drenkelingen langs en het hele dorp rukte uit om maar niemand te laten verdrinken. Totdat iemand op het idee kwam om te gaan kijken waar al die drenkelingen vandaan kwamen. Ze liep stroomopwaarts langs de rivier en zag dat verderop de brug kapot was. Ze trommelde een groep timmerlui bij elkaar die de brug repareerden, terwijl de dorpsgenoten de laatste drenkelingen uit het water haalden.

Nieuwe zaadjes planten 
Ik vind het een prachtig verhaal. De kapotte brug staat symbool voor onze consumptiemaatschappij, waardoor steeds meer mensen welvaartsziekten krijgen. Het repareren van de brug zie ik als het toepassen van een gezondere leefstijl. Zowel voor zieke als gezonde mensen. We hoeven geen health-freaks te worden en massaal te gaan hardlopen of yoga te beoefenen. Ieder heeft zijn eigen opties om gezonder te leven. Het begint bij het bewust worden van de kapotte brug. Voor elke persoon kan de brug op een andere manier gemaakt worden. Bewust van de gaten in de brug en een plan maken om deze op een eigen tempo te repareren. Het is belangrijk dat we de regie en de verantwoordelijkheid nemen over onze eigen brug. Alleen dan kan je tevreden zijn over het eindresultaat.

Inspireren!
Weer terug naar het zaadje waar ik mee begon. Inmiddels groeit er al een stevige steel uit, met het begin van een knop. Nog steeds is niet helemaal duidelijk welke bloem eruit zal komen, maar de basis is aanwezig. Het heeft te maken met het bewust worden van onze leefstijl en de gevolgen daarvan op onze gezondheid, het nemen van verantwoordelijkheid en het behouden van onze regie. Uiteindelijk hoop ik de zaadjes van mijn bloem weer te kunnen planten bij anderen, zodat leefstijl als een serieuze interventie zal worden gezien bij een groot deel van de ziektebeelden.

bron: Origineel

printen