Het verhaal van VUmc: oorsprong en ontwikkeling

Oorsprong en ontwikkeling

VUmc is één van de acht universitair medische centra (UMC) in Nederland en een relatief jonge organisatie in vergelijking met de andere UMC's. In 1964 opende het als het Academisch Ziekenhuis van de Vrije Universiteit zijn deuren en vonden de eerste operaties plaats. In oktober 1966 volgde de officiële opening van het VU ziekenhuis. In 2001 ontstond VUmc door het samengaan van de medische faculteit en ziekenhuis.

Collecbusje Vrouwen VU hulp
    
    Foto: AVC René de Engelsman De totstandkoming van het ziekenhuis in 1964 werd mede mogelijk gemaakt door de jarenlange steun van Vrouwen VU-hulp. Een organisatie van meer dan 100.000 vrouwen die, met hun speciale VU-spaarpotjes, geld inzamelden voor de opleiding geneeskunde. Het christelijke uitgangspunt verdween in de loop der jaren naar de achtergrond en maakte plaats voor een eigentijdse drijfveer: door vernieuwing bijdragen aan de medische kennis van morgen.

Wat onveranderd is, is de overtuiging dat we voor mensen moeten zorgen en hen moeten bijstaan in hun problemen. VUmc is in de afgelopen vijftig jaar enorm gegroeid op zijn kerntaken patiëntenzorg, onderwijs & opleiding en onderzoek, in aantal medewerkers, gebouwdelen en zijn reputatie.

Meer weten over de ontwikkeling van VUmc? Bekijk dan onze hoogtepunten.

Groei

De ontwikkeling van VUmc zou je ook je kunnen vergelijken met een mensenleven. De groei van een jongen naar volwassenheid: een nieuwsgierige man die verder kijkt en niet eerder gebaande wegen inslaat. Hij wordt gedreven door maatschappelijke betrokkenheid en de wil om altijd beter te maken en beter te worden. Kennis maakt ons beter, is zijn motto.

Natuurlijk weet deze nieuwsgierige jongeman zelf ook best dat hij heel wat in zijn mars heeft. Hij heeft een prima stel hersens, zoveel is wel zeker. En hij verstaat zijn vak. Als hij iets aanpakt, kun je er zeker van zijn dat het goed komt. Zelf doet hij daar nogal bescheiden over. Branie is hem vreemd. Terugkijkend komt dat ook door zijn opvoeding - de calvinistische achtergrond van zijn ouders. Hij staat zichzelf niet toe tevreden te zijn. Het kan en moet altijd beter. Niet zozeer omdat hij het ver wil schoppen. Hij wil juist anderen verder helpen. Meer nog dan door zijn zucht naar kennis en kunde, wordt hij gedreven door maatschappelijke betrokkenheid.

Dikdoenerij mag hem dan vreemd zijn; hij is eigenwijs. Standvastig. Houdt vol, waar anderen allang gestopt zouden zijn. Hij is nieuwsgierig, kijkt verder en slaat niet eerder gebaande wegen in, soms dwars tegen de heersende opinie in. Hij meet zijn succes af aan de waardering van zijn omgeving. Die waardering groeit. En dat maakt weer dat hij groeit. Letterlijk en figuurlijk.

Hij weet wat hij wil en gaat door. Zo is-ie op weg naar groter en verder. Hij krijgt nationale en internationale erkenning. Wil hij de beste zijn? Zeker, maar hij weet ook dat het daar niet alleen om draait. Het gaat hem om beter maken, beter worden. Vandaar zijn motto: kennis maakt ons beter. Hij blijft zich richten op de mensen waar hij het voor doet - en voor wie hij het altijd nog beter wil doen.

Omvang

Kwam de allereerste patiënt nog terecht in een half afgebouwd ziekenhuis in het kale Buitenveldert; veertig jaar later heeft zich een transformatie voltrokken. VUmc is nu een bonte verzameling gebouwen aan de bedrijvige Amsterdamse Zuidas. Achtereenvolgens verrezen:

 • het polikliniekgebouw (1986)
 • de IC-toren (1995)
 • het heli-platform
 • twee nieuwe verpleegtorens (2004)
 • VUmc Cancer Center Amsterdam (2006)

Tegen de verdrukking in, allemaal op de plaats waar het ooit begon. En er wordt nog steeds gebouwd.

Universitair medisch centrum

Tegelijkertijd beklom VUmc doelgericht de ladder naar de top van de klinische wetenschap. Drong door tot de Nederlandse top 3 op het gebied van wetenschappelijk onderzoek. Onderzoek dat relevant is voor ons ziekenhuis, de gezondheidszorg en de maatschappij. Het samengaan in 2001 van de medische faculteit en het VU ziekenhuis tot VUmc was daarom een kleine stap. Het was de bevestiging van de vertrouwde, hechte samenwerking. Het was het al in de praktijk, maar nu ook in naam: een universitair medisch centrum.

Maatschappelijk betrokken

VUmc geeft bewust en structureel inhoud aan zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid voor duurzaamheid met betrekking tot mens, milieu en profijt. Dit doet VUmc op vernieuwende wijze, die verder gaat dan de wet verplicht. Zo zoekt VUmc voortdurend naar nieuwe vormen van zorg die aansluiten bij de wensen van de maatschappij.

Maatschappelijk onderzoek

Met het Alzheimercentrum en VUmc Cancer Center Amsterdam (VUmc CCA) krijgt maatschappelijke relevantie van ons wetenschappelijk onderzoek bijzondere aandacht. Het VUmc CCA geldt als voorbeeld van ondernemerschap in de wetenschap.

Het VUmc fonds steunt projecten in VUmc door het werven van aanvullende middelen in geld en natura voor patiëntenzorg, onderwijs en onderzoek. De verbreding van het onderzoek naar de ziekte van Alzheimer en VU onderzoek naar Kinderkanker (VONK) zijn onder andere speerpunten voor de komende jaren

VUmc nu

VUmc is een centrum dat topzorg biedt aan patiënten. Een organisatie met medewerkers die continu bezig zijn met kwaliteitsverbetering in de zorg. Meer dan zesduizend betrokken medewerkers wijden zich aan zorg, onderzoek, onderwijs en opleiding. Nationaal en internationaal lopen we voorop in zorg en onderzoek op het gebied van oncologie en afweer, neurowetenschappen, vitale functies, extra- en transmurale zorg en bewegen.

Er is een actueel competentiegericht onderwijsprogramma (VUmc compas) voor basisartsen. In het onderwijsprogramma leren studenten kennis, vaardigheden en gedrag te integreren. We willen dat onze studenten competent zijn en in hun benadering van patiënten en wetenschappelijke uitdagingen ook compassie tonen.

Waar VUmc voor staat

De wereld weet steeds beter waar VUmc voor staat. VUmc staat bekend om zijn zorgvuldige en betrokken omgang met patiënten en hun relaties. De top 3 positie op het gebied van wetenschappelijk onderzoek willen we behouden. Verder streven we naar een toppositie van opleiders, voor de basisopleiding én de vervolgopleiding. Tot slot willen we voor omliggende ziekenhuizen een krachtige regionale rol als kenniscentrum spelen, in nauwe samenwerking met de eerstelijnszorg en andere zorginstanties, zoals thuiszorg en GGZ.

VUmc wil uitblinken, maar boven alles bijdragen aan de medische kennis van morgen. 

printen