Hoogtepunten

De hoogtepunten van VUmc, groot en klein. Van het aller begin in 1880, met de oprichting van de Vrije Universiteit en de Vrouwen-VU Hulp, tot de oprichting van het ziekenhuis, de ontwikkeling van nieuwe centra zoals het VUmc Alzheimercentrum, VUmc Cancer Center Amsterdam en het VUmc MS Centrum en de 2.000.000ste unieke patiënt in 2016. Een overzicht:

1880 - Vrije Universiteit opgericht

1880 - Vrije Universiteit opgericht

De geschiedenis van VUmc begint met de oprichting van de Vrije Universiteit, op 20 oktober 1880. Het was toen meteen duidelijk dat er ook behoefte was aan een medische opleiding, maar dit werd vanwege de hoge kosten uitgesteld. Uiteindelijk werd in 1950 de faculteit geneeskunde geopend.

1932 - Eerste VU-busjes uitgedeeld

1932 - Eerste VU-busjes

De Vrije Universiteit kreeg de eerste driekwart eeuw van haar bestaan geen overheidssubsidie, en was volledig afhankelijk van giften. Meer dan 100.000 vrouwen, de Vrouwen VU-Hulp, spaarden vanaf 1932 wekelijks een stuiver of een dubbeltje in de VU-busjes om een faculteit geneeskunde op te kunnen zetten.

1950 - Oprichting faculteit geneeskunde

1950 - Faculteit geneeskunde geopend

Al in 1907 werd gestart met de opbouw van de medische faculteit, maar het duurde tot 1950 voordat de faculteit geneeskunde van de Vrije Universiteit het vereiste minimum aantal van drie hoogleraren had. In de voorgaande jaren waren er al medische studenten ingeschreven, maar pas in 1950 werd de faculteit geneeskunde officieel geopend. In 1951 werden de eerste colleges gegeven, 31 studenten stonden toen ingeschreven voor het eerste jaar. In 1967 was dit aantal toegenomen tot meer dan 1.000 studenten, en in 2016 zijn er bijna 3.000 studenten bij VUmc School of Medical Sciences. Lees meer over onze geneeskundeopleiding op www.med.vu.nl.

1956 - Start bouw ziekenhuis

1956 - Start bouw ziekenhuis

Na de oprichting van de faculteit geneeskunde spaarden de Vrouwen VU-hulp door voor een eigen ziekenhuis. Op 29 september 1956 was het zo ver: de eerste paal voor het Academisch Ziekenhuis der Vrije Universiteit (AZVU) werd de grond ingeslagen. Hiermee was de bouw van een eigen ziekenhuis officieel begonnen. Tien jaar later, op 12 oktober 1966, volgde de officiële opening.

1961 - School voor verpleegkundigen

1961 - School voor verpleegkundigen

In oktober 1961 opende de Vrije Universiteit de eerste Verpleegstersschool in Nederland. Verpleegkundigen krijgen hier een theoretische basisopleiding voordat zij de praktijk ingaan. Sinds 2004 staat de school bekend als de VUmc Amstel Academie.

1966 - Officiële opening VU ziekenhuis

1966 - Officiele opening VU ziekenhuis

Op 12 oktober 1966 werd het AZVU, later beter bekend als 'het VU ziekenhuis' of 'het VU', officieel geopend door prof. dr. Isaäc Diepenhorst, minister van Onderwijs, Kunst en Wetenschappen. Het ziekenhuis kende toen zeven specialismen. Bekijk een video van de opening op de website Geheugen van de VU.

1980  - Start bouw polikliniek

1980 - Start bouw polikliniek

Op 15 september 1980 ging de eerste paal voor de polikliniek de grond in. Het was oorspronkelijk de bedoeling een kleinere polikliniek naast het ziekenhuis te bouwen, maar door de toename van het aantal poliklinische behandelingen zou deze algauw te klein worden. Daarom werd het terrein tegenover het ziekenhuis uitgekozen als locatie voor de nieuwe polikliniek. De polikliniek werd op 1 maart 1986 officieel geopend, al werd de eerste patiënt al in december 1984 verwelkomd in de polikliniek.

1984 - Eerste IVF-behandelingen

1984 - Eerste IVF behandelingen

VUmc startte in 1984 met In Vitro Fertilisatie (IVF) behandelingen. In 1986 werd de eerste reageerbuisbaby geboren. Het IVF centrum van VUmc verzorgt tegenwoordig ruim 730 succesvolle fertiliteitsbehandelingen per jaar.

1995 - Traumahelikopter voor het eerst in actie

1995 - Traumahelikopter in actie

Op 2 mei 1995 kwam de traumahelikopter van de ANWB voor het eerst in actie vanaf het heliplatform van VUmc. Tegenwoordig wordt het mobiel medisch team (MMT) van VUmc, bestaande uit een piloot, een verpleegkundige en een arts, jaarlijks meer dan 2.400 keer opgeroepen.

1996 - The King of Pop op bezoek

1996 - King of Pop in VUmc Kinderstad

Er zou een beroemde gast naar de kinderafdeling komen, maar wie? Op 3 oktober 1996 werd de kinderafdeling van VUmc verrast met een bezoek van niemand minder dan de The King of Pop: Michael Jackson.

1997 - Opening gastenverblijf

1997 - Gastenverblijf

Sinds 1997 heeft VUmc een gastenverblijf. Familie en vrienden van patiënten van buiten Amsterdam kunnen hier overnachten om zo toch in de buurt te zijn. Ook patiënten die van ver komen kunnen hier een nachtje blijven. Kijk voor meer informatie over het gastenverblijf op www.vumc.nl/gastenverblijf.

1998 - Oprichting VUmc MS Centrum Amsterdam

1998 - VUmc MS Centrum Amsterdam

In 1998 werd het VUmc MS Centrum Amsterdam opgericht. Het MS Centrum Amsterdam is een multidisciplinair centrum waarbinnen verschillende afdelingen van het VUmc samenwerken aan het oplossen van de puzzel MS. Kijk voor meer informatie over het MS Centrum op www.vumc.nl/mscentrum. Op de foto v.l.n.r.: prof. Christien Dijkstra, prof. Chris Polman, Kees Lucas (toenmalig lid MT TNO) en Maartje van Weegen (ambassadeur Stichting MS Research).

2000 - VUmc Alzheimercentrum van start

2000 - VUmc Alzheimercentrum van start

In 2000 is het VUmc Alzheimercentrum geopend. Het centrum richt zich op vroege opsporing en behandeling van dementie. Jaarlijks komen ruim 600 nieuwe patiënten uit heel Nederland naar VUmc, vaak nog geen 65 jaar oud. Kijk voor meer informatie op www.alzheimercentrum.nl.

2001 - Academisch Ziekenhuis VU wordt VUmc

2002 - VU ziekenhuis wordt VUmc

In 2001 ging het VU medisch centrum officieel van start. VU medisch centrum (VUmc) is de nieuwe naam voor het academisch ziekenhuis VU en de faculteit der geneeskunde van de Vrije Universiteit. Het ziekenhuis heeft ook een nieuw logo, een variant op de griffioen van de VU. De griffioen symboliseert waakzaamheid en kracht; het beeld houdt verband met de wetenschap en staat ook voor christelijke waarden. De lichte, ronde lijnen staan voor het menselijke; de aandacht en de zorg die VU medisch centrum biedt aan bijvoorbeeld patiënten, medewerkers, studenten en verwijzers. De beweging van de lijnen ontstaat uit één punt en symboliseert onder meer ontwikkeling, vooruitgang en samenwerking.

2006 - Baanbrekend kankeronderzoek bij VUmc Cancer Center Amsterdam

2006 - Opening VUmc Cancer Center Amsterdam

Op 19 juni 2006 wordt het onderzoeksinstituut VUmc Cancer Center Amsterdam officieel geopend, herkenbaar aan de blauw-rode 'blokkendoos' langs de ringweg A10. Voor Bob Pinedo, oprichter van VUmc CCA, een absoluut hoogtepunt: "Het is uniek dat kankeronderzoekers uit allerlei disciplines in één universitair instituut bijeen zijn gebracht", aldus Pinedo tijdens de opening. Kijk voor meer informatie over VUmc Cancer Center Amsterdam op www.vumc.nl/cca.

2007 - Brand in OK-complex

2007 - Brand in het OK-complex

Op 26 mei 2007 brak vroeg in de ochtend brand uit in het OK-complex van VUmc. Er vallen gelukkig geen slachtoffers, maar de materiële schade is groot: 8 van de 18 operatiekamers zijn onherstelbaar beschadigd door rook, roetaantasting en bluswater. In 2009 wordt het nieuwe OK-complex geopend, en in 2017 wordt het bestaande OK-complex uitgebreid met 3 nieuwe (hybride) operatiekamers.

2008 - VUmc Kinderstad geopend

2008 - Opening VUmc Kinderstad

Op 2 februari 2008 vond de feestelijke opening van VUmc Kinderstad plaats. Prinses Maurits en prinses Marilène verrichten de openingshandeling en hangen de kinderburgemeester haar ambtsketen om. Jaarlijks spelen ruim 9.300 kinderen in VUmc Kinderstad: niet alleen patiëntjes, maar ook kinderen die op bezoek zijn bij hun ouder of grootouder. Kijk voor meer informatie op www.vumc.nl/kinderstad.

2011 - Gratis onderwijsmateriaal op iTunesU

2011  - Onderwijsmateriaal iTunes U

Het onderwijsmateriaal altijd en overal beschikbaar. In 2011 is VUmc het eerste universitair medisch centrum op iTunes U. Op dit digitale platform kunnen studenten gratis onderwijsmateriaal bekijken. Sinds september 2015 zijn alle papieren cursusklappers beschikbaar via iTunes U.

2012 - Eyeworks-affaire

2012 - Eyeworks

Geen hoogtepunt, maar we kunnen het niet onbenoemd laten: In 2012 is er hevige commotie in de media over filmopnames op de spoedeisende hulp van VUmc. Op 23 februari wordt de eerste en tegelijk de laatste aflevering van het programma '24 uur tussen leven en dood' uitgezonden. Daarna zijn de protocollen voor het filmen in het ziekenhuis verder aangescherpt en is ook het mediabeleid aangepast.

2013 - Verdere stappen Alliantie AMC-VUmc

2016 - Samenwerking AMC

In 2013 wordt bekend dat de samenwerking tussen VUmc en het AMC wordt uitgebreid. VUmc en AMC streven naar verdere verbetering van complexe patiëntenzorg, excellentie op Europees niveau in onderzoek en onderwijs én een doelmatiger gebruik van mensen en middelen.

2013 - Nieuwe spoedeisende hulp geopend

2013 - Nieuwe SEH geopend

Burgemeester Eberhard van der Laan, burgemeester van Amsterdam, opende in 2013 de nieuwe spoedeisende hulp van VUmc. Hij kreeg een verbandschaar aangereikt om een rood lint door te knippen. Jaarlijks komen er zo'n 29.500 patiënten op onze spoedeisende hulp.

2015 - Eerbetoon op De Nieuwe Ooster

2015 - Eerbetoon op De Nieuwe Ooster

In 2015 is op begraafplaats De Nieuwe Ooster in Amsterdam een speciale monument onthuld: een herdenkingsplek voor mensen die hun lichaam ter beschikking hebben gesteld aan de wetenschap.

2015 - Wateroverlast: alle patiënten geëvacueerd

2015 - Wateroverlast VUmc

Op 8 september 2015 werd VUmc getroffen door ernstige wateroverlast vanwege een gesprongen waterleiding. Het gehele ziekenhuis wordt ontruimd: meer dan driehonderd patiënten worden geëvacueerd en naar andere ziekenhuizen gebracht. Twee weken later kunnen de patiënten terugkeren.

2016 - VUmc over op EPD

2016 - EPD

Sinds 13 maart 2016 is VUmc, samen met het AMC, over op het digitale patiëntendossier. Via het patiëntenportaal Mijn Dossier kunnen patiënten nu zelf ook een gedeelte van hun dossier inzien. Kijk voor meer informatie op www.vumc.nl/mijndossier.

2016 - 2.000.000ste unieke patiënt

2016 - 2 miljoenste patient

In het jubileumjaar behaalt VUmc een bijzondere mijlpaal: de twee miljoenste patiënt werd in maart 2016 ingeschreven. Een prachtig moment in het feestjaar.

2016 - Eerste paal VUmc Imaging Center

2016 - 1e paal VUmc Imaging Center

In mei 2016 slaan raad van bestuur voorzitter Wouter Bos en prof. dr. Guus van Dongen de eerste paal van het VUmc Imaging Center. Hierin komt een hightech radio-chemisch laboratorium (TracerCenterAmsterdam) voor de ontwikkeling van geneesmiddelen en therapie op maat. Vanaf 2019 biedt het VUmc Imaging Center - naast het lab - onderdak aan de modernste scanners en lasers voor behandeling en onderzoek.

2016 - Viering 50-jarig jubileum

2016 - VUmc 50 jaar

2016 is een bijzonder jaar voor VUmc: wij vieren ons 50-jarig bestaan. Op 12 oktober 2016, de verjaardag van VUmc, reikte de Vrije Universiteit het eredoctoraat in de geneeskunde uit aan prof. dr. Jaap Goudsmit ter ere van de viering van 50 jaar VUmc. Het jubileum van VUmc werd gedurende 2016 onder andere gevierd met open dagen, kunstroutes, verrassingslunches voor medewerkers, nieuwe VU-spaarbussen met designs van Blond-Amsterdam en Ajax en het nachtsymposium de 'Nacht van VUmc'.

2017 -  Een buisje bloed

Op 14 augustus 2017 werd bekend dat binnen enkele jaren slechts een buisje bloed nodig  is om de meest voorkomende vorm van longkanker op te sporen. Uit nieuw onderzoek van Myron Best en Tom Würdinger, van Cancer Center Amsterdam, blijkt dat een bloedtest met 91% zekerheid kan vaststellen of iemand vergevorderde, niet-kleincellige longkanker heeft.

2017 - Goedkeuring fusie AMC - VUmc

2017 - gebouw-amc-en-vumc

Begin september heeft de ACM (Autoriteit Consument en Markt) de fusie tussen AMC en VUmc goedgekeurd. Beide umc's zijn blij en verwachten in 2018 bestuurlijk samen te gaan. Vanaf die tijd bestaan de raden van toezicht en de raden van bestuur van beide centra uit dezelfde personen. Na de bestuurlijke fusie begint een langjarig proces van integratie.

2017 - Uniek VUmc Liquid Biopsy Center biedt nieuwe mogelijkheden voor grootschalig kankeronderzoekOm de diagnose kanker te stellen wordt nu vaak met een naald in het gezwel geprikt om er cellen uit te nemen voor onderzoek. Zo’n biopsie is vaak pijnlijk en omslachtig en wellicht in de toekomst onnodig. Sommige kankersoorten zijn namelijk nu al met een relatief simpele bloedtest te diagnosticeren. Dit wordt ook wel een liquid biopsy genoemd. Om liquid biopsies in de toekomst voor alle kankersoorten mogelijk te maken is veel onderzoek nodig. Voor dit onderzoek maken artsen en onderzoekers gebruik van bloedmonsters en andere lichaamsvloeistoffen van patiënten. Deze worden vanaf 2 oktober opgeslagen in het eerste Liquid Biopsy Center (LBC) in Nederland.

2017 - Belangrijkste doodsoorzaak bij vrouwen

2017 - hart-vrouw

De meerderheid (86%) van de Nederlanders denkt onterecht dat kanker bij vrouwen de belangrijkste doodsoorzaak is, terwijl het hart- en vaatziekten zijn. Dit en nog veel meer bleek op 29 september tijdens Dress Red Day  uit een onderzoek dat Motivaction uitvoerde voor VUmc. De conclusie lijkt gerechtvaardigd dat Nederlanders weinig weten over man-vrouw-verschillen als het gaat om hun gezondheid. Op deze dag gingen  medewerkers van VUmc daarom massaal gekleed in het rood om aandacht te vragen voor het vrouwenhart.

printen