Huisregels VUmc

VUmc hecht veel waarde aan een veilige omgeving voor patiënten, bezoekers en medewerkers. Daarom hebben we huisregels, die voor iedereen gelden. Zo blijft VUmc veilig voor patiënten, bezoekers en medewerkers. Allereerst: in VUmc gaan we respectvol met elkaar om. Fysieke en verbale agressie, (seksuele) intimidatie, bedreiging, belediging en discriminatie zijn niet toegestaan.
VUmc huisregels

(Online) media

Filmen en fotograferen
In VUmc mag u alleen beeld- en geluidsopnamen maken als u daarvoor toestemming hebt van de afdelingsverantwoordelijke én de dienst communicatie van VUmc.

Social media
Het is toegestaan foto's/video's te maken voor eigen gebruik en persoonlijke social media. Het is nadrukkelijk níet toegestaan foto's of filmpjes te maken zonder expliciete toestemming van de personen die erop staan.

Gebruik telefoon, tablet en laptops
Bellen en internetten is toegestaan binnen VUmc. Op plekken waar dit, vanwege de kans op storingen, niet is toegestaan staat dat duidelijk aangegeven.

Consumptie

Alcohol, roken en drugs
Roken mag enkel buiten, op  de daarvoor aangegeven plekken. Het gebruik van alcoholische dranken (buiten de catering/ evenementenlocatie) is niet toegestaan. Het gebruik en bezit van drugs is verboden.

Eten en etenswaren
Het is niet toegestaan om buiten de hiervoor bedoelde keukens etenswaar te bereiden waarbij warmte, geur of rookontwikkeling vrijkomt.

Toezicht

Cameratoezicht
Voor uw veiligheid en die van anderen hangen verspreid over het gehele VUmc complex beveiligingscamera's.

Melden bij de receptie
Bent u géén patiënt, bezoeker, student óf medewerker van VUmc? Meldt u zich dan bij binnenkomst bij de receptie, of bij uw contactpersoon binnen VUmc.

Bezoekregels verpleegafdeling
Bezoekt u een patiënt? U bent welkom tijdens de bezoektijden van de betreffende afdeling. Om verstoring van de zorg te voorkomen, mogen in principe niet meer dan twee bezoekers tegelijk dezelfde patiënt bezoeken.

Opvolgen aanwijzingen
Als u in VUmc bent of op het omliggende terrein, dient u de aanwijzingen op te volgen van VUmc-beveiligers en andere bevoegde VUmc-medewerkers.

Identificatie
In VUmc geldt een identificatieplicht. Iedere patiënt/bezoeker dient zich te kunnen identificeren middels een geldig legitimatiebewijs.  Om te kunnen zien of u diegene bent die op het legitimatiebewijs staat, kan bij het dragen van gezicht bedekkende kleding worden gevraagd om uw gezicht te tonen.

Herkenbaarheid VUmc'ers en externe werknemers
Medewerkers van VUmc dragen in het gebouw zichtbaar hun VUmc-badge. Medewerkers van leveranciers en externe bedrijven dragen herkenbare uniformen van hun eigen organisatie.

Mobiliteit

Parkeren van voertuigen is voor eigen risico
VUmc aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade aan auto's, fietsen, motoren etc. die op VUmc-terrein worden neergezet. Indien uw auto onjuist staat geparkeerd of op een plaats waarvoor u geen toestemming heeft, riskeert u een wielklem.

Andere transportmiddelen
Het gebruik van skates, skateboard, step, fiets, hoverboard of gelijksoortige transportmiddelen is binnen VUmc niet toegestaan.

Dieren zijn niet toegestaan.
Vanwege de kans op infectieziekten zijn honden, katten en andere dieren niet welkom in VUmc. Alleen hulphonden mogen met hun begeleider naar binnen.

Voorwerpen

Waardevolle spullen
Neem zo min mogelijk waardevolle spullen mee naar VUmc. Diefstal is helaas niet altijd te voorkomen. Berg ze, daar waar mogelijk, op in een kluisje of afsluitbare kast. Doe bij diefstal altijd aangifte bij de politie.

Omgang met spullen en omgeving
We verwachten van iedereen een respectvolle omgang met faciliteiten en materialen van VUmc. Activiteiten die de veiligheid in gevaar brengen of overlast kunnen veroorzaken, zijn niet toegestaan.

Gevonden voorwerpen
Gevonden voorwerpen kunt u afgeven bij één van de receptiebalies.  Teruggevonden voorwerpen zijn af te halen bij de meldkamer beveiliging.

Materialen en stoffen
Voor alle afdelingen geldt dat er geen planten in potgrond, licht ontvlam- of ontplofbare stoffen, gassen, gevaarlijke en/of brandbare goederen en stank verspreidende stoffen  meegenomen mogen worden.

VUmc is gerechtigd om bezoekers, medewerkers  en medewerkers van externe bedrijven voor bepaalde tijd en met onmiddelijke ingang de toegang te ontzeggen (zie ook "VUmc agressievrij").

Als (bewust) gedragsregels overschreden worden kan VUmc maatregelen nemen tegen de overtreder. Dit kan in de vorm van een officiële waarschuwing. In geval van herhaling van de overtreding of een ernstige overtreding / misdrijf kan de behandelovereenkomst tussen arts en patiënt  opgezegd worden en krijgt de overtreder tevens een toegangsverbod. Dit betekent dat de overtreder alleen nog in VUmc terecht kan voor spoedeisende hulp.
 
Incidenten worden geregistreerd door de afdeling beveiliging. Een officiële waarschuwing en het toegangsverbod worden ook gemeld bij de politie. Als er sprake is van een strafbaar feit doen medewerkers meteen aangifte bij de politie.

Meer weten over VUmc agressievrij?
Heeft u vragen over VUmc agressievrij binnen VUmc, richt u dan tot de verpleegkundige van de zorgeenheid of polikliniek of de behandelend arts. Mocht u zelf slachtoffer/getuige van ongewenst gedrag zijn, meldt u dit dan a.u.b. aan de leidinggevende van uw (zorg)eenheid.

Meer informatie over VUmc agressievrij kunt u vinden op www.VUmc.nl/VUmcagressievrij

printen