(Weg)werkzaamheden rondom VUmc

Nachtelijke afsluitingen A10

In voorbereiding op het project Zuidasdok worden werkzaamheden uitgevoerd op de snelweg A10 Zuid. Als gevolg hiervan zijn gedurende een aantal nachten enkele toe- en afritten en verbindingswegen afgesloten. Graag informeren wij u hierover.
 
Het project Zuidasdok omvat de verbreding en het deels ondergronds brengen van de A10 Zuid, het uitbreiden en vernieuwen van station Amsterdam Zuid en de herinrichting van de knooppunten Amstel en De Nieuwe Meer. De voorbereidende werkzaamheden zijn dit jaar gestart. Onderdeel  van het voorbereidende werk is het uitvoeren van bodemonderzoek. Voordat we aan de weg gaan bouwen onderzoeken we de opbouw en de draagkracht van de bodem. Deze zogenoemde sonderingen worden in het gehele projectgebied uitgevoerd, waaronder op de A10 Zuid. De meeste sonderingen kunnen veilig worden uitgevoerd door één of meerdere rijstroken af te sluiten, het verkeer kan dan gewoon langs het werk rijden met een aangepaste snelheid. Voor een aantal sonderingen is het echter nodig de volledige rijbaan af te sluiten, het verkeer wordt dan omgeleid.
 
In onderstaand schema leest u wanneer welke toerit, afrit of verbindingsweg is afgesloten.

2018-06-05 Nachtelijke afsluitingen web

De afsluitingen en geadviseerde omleidingsroutes zijn op de weg met gele borden aangekondigd en staan ook op de website van Rijkwaterstaat.
In dit artikel op onze website leest u meer over de sonderingen.
 
Wij voeren het werk in de avond en nacht uit om het verkeer zo min mogelijk te hinderen, desondanks kunt u hinder ondervinden. Het is mogelijk dat sommige werkzaamheden door onvoorziene omstandigheden niet volgens bovenstaande planning kunnen worden uitgevoerd. In dat geval worden deze opnieuw ingepland. Houd onze social media in de gaten voor de meest recente informatie.  

Werkzaamheden De Boelelaan 2018

De werkzaamheden worden uitgevoerd op de De Boelelaan zuidzijde tussen de Beethovenstraat en de Europaboulevard.

De werkzaamheden vinden gefaseerd plaats in de periode tussen week 13 en …. De fasering is als volgt:

  • Fase 1: Werkzaamheden zuidelijk trottoir en fietspad tussen Van der Boechorststraat en de keerlus (week 13 t/m 29)
  • Fase 2: Werkzaamheden zuidelijk trottoir en fietspad tussen Van der Boechorststraat en de keerlus, inclusief de volledige zuidelijke rijbaan tussen Van der Boechorststraat en de Buitenveldertselaan (week 30 t/m 34)
  • Fase 3: Werkzaamheden conform fase 2, aangevuld met het zuid-oostelijke deel van de kruising Van der Boechorststraat - Boelelaan (week 35)
  • Fase 4: Afrondende werkzaamheden zuidelijk trottoir en fietspad tussen Van der Boechorststraat en de keerlus (week 36 t/m ntb)

Hieronder wordt per fase een toelichting gegeven:

Fase 1: Werkzaamheden zuidelijk trottoir en fietspad tussen Van der Boechorststraat en de keerlus (week 13 t/m 29)

In deze fase wordt de werkweg van NU.VU verwijderd en wordt een onderheid riool aangelegd. Hierdoor is er geen ruimte meer voor het langzaam verkeer aan deze zijde. Fietsers en voetgangers dienen aan de noordzijde van de Boelelaan te fietsen/lopen. Op het deel tussen de keerlus en de Buitenveldertselaan is het fiets- en voetpad aan de zuidzijde wel beschikbaar.

Het autoverkeer, bussen en tramverkeer ondervinden geen hinder in deze fase.
2018-01-18 Afbeedling Fase 1 WEB
Klik op afbeelding voor vergroting. Afgesloten zuidelijk fiets- en voetpad van De Boelelaan (in rood) en de omleiding (in groen)

Fase 2: Werkzaamheden zuidelijk trottoir en fietspad tussen Van der Boechorststraat en de keerlus, inclusief de volledige zuidelijke rijbaan tussen Van der Boechorststraat en de Buitenveldertselaan (week 30 t/m 34)

In deze fase wordt eerst een VGS riool aangelegd in het hart van de zuidelijke rijbaan. Daarna worden de nieuwe bandenlijnen aangelegd en de nieuwe rijbaan aangelegd. Tevens zal op het deel tussen de keerlus en de Buitenveldertselaan de deklaag van de zuidelijke rijbaan worden vervangen.

De consequenties voor de voetgangers en fietsers zijn identiek als in fase 1. Fietsers en voetgangers worden via de noordzijde geleid, zie bovenstaande afbeelding. Echter in deze 5 weken is de zuidelijke rijbaan van de Boelelaan tussen de Van der Boechorststraat en de Buitenveldertselaan ook afgesloten.

Het autoverkeer wordt omgeleid via de Amstelveenseweg, Van Nijenrodeweg en Buitenveldertselaan, zie ook onderstaande afbeelding.
2018-01-18 Afbeelding fase 2 WEB
Klik op afbeelding voor vergroting. Afgesloten zuidelijke rijbaan van De Boelelaan (in rood) en de omleiding (in groen)

Om dit in goede banen te leiden zal één van de drie opstelvakken op de Amstelveenseweg tussen de A10 buitenring en de Boelelaan worden afgezet. Ook zal er al een tekstkar op dit weggedeelte worden geplaatst om het verkeer op de afgesloten Boelelaan te attenderen.

Verder zullen de verkeerslichten op de kruisingen Amstelveenseweg - Van Nijenrodeweg en Van Nijenrodeweg - Buitenvelderselaan worden aangepast. Beide kruisingen blijven wel met verkeerslichten geregeld, maar de prioriteit voor het openbaar vervoer wordt wat verminderd.

Verkeer dat pas op de Boelelaan ter hoogte van de kruising met de Van der Boechorststraat met de afzetting geconfronteerd wordt, zal via de Van der Boechorststraat naar de Van Nijenrodeweg geleid worden en hier op de omleidingsroute terecht komen.

Bussen volgen in principe dezelfde omleidingsroute als het autoverkeer. Met het GVB en Connexxion worden nog nadere afspraken gemaakt. Bussen vanaf Amstelveen hebben nauwelijks rijtijd verlies als gevolg van de omleiding en zullen tijdelijk gebruik maken van de calamiteiten halte aan de Buitenveldertselaan direct ten zuiden van de kruising met de Boelelaan.

 Voor buslijn 62 is de omleidingsroute lang. In principe zou deze bus zal via de Stadionweg en de Parnassusweg worden omgeleid. Dit is echter niet mogelijk als gevolg van omgevingswerken (zie hieronder). Daarom zal lijn 62 toch via de Van Nijenrodeweg moeten rijden.

Het tramverkeer ondervindt geen hinder van de werkzaamheden. Autoverkeer en bussen in westelijke richting kunnen normaal van de Boelelaan gebruik blijven maken. In geval van calamiteiten kunnen nood- en hulpdiensten ook in oostelijke richting van de Boelelaan gebruik blijven maken.

Fase 3: Werkzaamheden conform fase 2, aangevuld met het zuid-oostelijke deel van de kruising Van der Boechorststraat - Boelelaan (week 35)

Deze fase is voor autoverkeer en bussen identiek aan fase 2, zie bovenstaande afbeelding. Ook het zuidelijke fiets- en voetpad is nog steeds afgesloten. In deze fase worden echter ook kabel- en leiding werkzaamheden uitgevoerd aan het zuid-oostelijke deel van de kruising Van der Boechorststraat - Boelelaan. Hierdoor zijn de oversteken voor voetgangers en fietsers aan de zuid- en oostzijde niet te gebruiken.

Omdat ook de fietsoversteek over de G. Mahlerlaan (aan de noordzijde van de kruising) niet in twee richtingen te berijden is, zal het fietsverkeer in oostelijke richting deze week worden omgeleid via de Van der Boechorststraat, het campusterrein van de VU en de Buitenveldertselaan.

Voetgangers kunnen vanzelfsprekend aan de west- en noordzijde oversteken en blijven hun route vervolgen aan de noordzijde van de Boelelaan. 
2018-01-18 Afbeedling fase 3 WEB
Klik op afbeelding voor vergroting. Afgesloten zuid-oostelijk deel van de kruising Van der Boechorststraat - Boelelaan en het zuidelijke fietspad van De Boelelaan (in rood) en de omleiding (in groen)

Ook in deze fase ondervindt het tramverkeer geen hinder van de werkzaamheden. Autoverkeer en bussen in westelijke richting kunnen normaal van de Boelelaan gebruik blijven maken. In geval van calamiteiten kunnen nood- en hulpdiensten ook in oostelijke richting van de Boelelaan gebruik blijven maken.

Fase 4: Afrondende werkzaamheden zuidelijk trottoir en fietspad tussen Van der Boechorststraat en de keerlus (week 36 t/m)

Tenslotte vinden afrondende werkzaamheden plaats aan de zuidzijde van de Boelelaan. Deze situatie is vergelijkbaar met fase 1.  Fietsers en voetgangers worden via de noordzijde van de Boelelaan geleid en de werkzaamheden aan de zuid-oostelijke zijde van de kruising Van der Boechorststraat - Boelelaan zijn afgerond.

De omleiding is weergegeven op de eerste afbeelding.

Werktijden

De werkzaamheden worden, conform de Amsterdamse standaard, in principe uitgevoerd op maandag t/m zaterdag tussen 7.00 uur en 19.00 uur. In de zomervakantie, van week 30 t/m 35, wordt ook vaak 's avonds doorgewerkt of op zondag. 

Bouw Imaging Center VUmc

Op 1 maart 2016 zijn de bouwwerkzaamheden van het nieuwbouwproject Imaging Center VUmc gestart.

Het bouwproject
VUmc gaat in de tuin naast de bestaande kliniek langs de Van der Boechorststraat de nieuwbouw van het Imaging Center realiseren.

Alle activiteiten die te maken hebben met beeldvormende technieken worden samengebracht in één gebouw. Het samenbrengen van de nieuwste beeldvormende technieken en experts vanuit verschillende disciplines levert grote winst op voor patiënten met onder meer kanker, hersenaandoeningen of harten vaatziekten.

2016-05-11 Eerste paal

Wat merkt u daarvan?
Vanaf begin 2017 start de afbouw en dit is medio 2018 afgerond.

Voordat het gebouw in gebruik wordt genomen, is er een testfase en worden in deze periode diverse medische apparatuur (onder meer MRI’s en CT’s) ingehuisd.

Wanneer is het gereed?
Eind 2018 zijn alle werkzaamheden afgerond.

Naar verwachting zal in het eerste kwartaal van 2019 de eerste patiënt het Imaging Center betreden. 

Contact
Indien er overlast is of nog vragen zijn over de bouwplanning en/of bouwwerkzaamheden rondom het nieuwbouwproject Imaging Center, neem gerust contact op via Secretariaat Projectbureau Huisvesting: (020) 44 44 166 of info.imagingcenter@vumc.nl.

printen