(Weg)werkzaamheden rondom VUmc

Kruising Beethovenstraat/De Boelelaan 

Van maandag 22 mei 20.00 tot woensdag 24 mei 12.00 uur wordt op de kruising Beethovenstraat/De Boelelaan gewerkt. Er zijn dan minder rijstroken in gebruik en dat kan voor vertraging zorgen. De huidige verkeerssituatie op de De Boelelaan, tussen de Beethovenstraat en Europaboulevard verandert vanaf eind mei (zie onderstaande afbeelding). En om dit mogelijk te maken, moeten we rijstroken verplaatsen en verkeerslichten aanpassen.
Situatie De Boelelaan vanaf eind mei
Gedurende deze werkzaamheden zijn de bedrijven en woningen bereikbaar, maar houdt wel rekening met afsluitingen en omleidingen. Bovendien wordt een deel van de werkzaamheden uitgevoerd met zwaar materieel, wat geluidhinder geeft. Ook in de avond en nacht. Uiteraard proberen wij deze hinder zoveel als mogelijk te beperken.
Meer weten, zie www.amsterdam.nl/boelelaan.

Opheffen 40 parkeerplekken P15 (Beethovenstraat)
Vanaf 29 mei worden 40 parkeerplaatsen opgeheven t.b.v. de bouw van de Valley. Alternatieven zijn tijdelijke parkeerplaatsen in de Vivaldistraat, openbare parkeerplaatsen aan de Europaboulevard en de parkeergarages van de RAI en Q-Park.

Werkzaamheden De Boelelaan Oost. (Gebruik niet afslag S109 om VUmc te bereiken)

Van 3 september 2016 t/m november 2017 zijn er wegwerkzaamheden aan de De Boelelaan oostzijde tussen de Europaboulevard en de Beethovenstraat. Ernstige verkeershinder is het gevolg.

Gebruik daarom niet afslag S109 (RAI) om via de De Boeleaan VUmc te bereiken, maar neem de gebruikelijke afslag S108 (Amsterdam Zuid, VUmc) om VUmc te bereiken.

Bouw Imaging Center VUmc

Op 1 maart 2016 zijn de bouwwerkzaamheden van het nieuwbouwproject Imaging Center VUmc gestart.

Het bouwproject
VUmc gaat in de tuin naast de bestaande kliniek langs de Van der Boechorststraat de nieuwbouw van het Imaging Center realiseren.

Alle activiteiten die te maken hebben met beeldvormende technieken worden samengebracht in één gebouw. Het samenbrengen van de nieuwste beeldvormende technieken en experts vanuit verschillende disciplines levert grote winst op voor patiënten met onder meer kanker, hersenaandoeningen of harten vaatziekten.

2016-05-11 Eerste paal

Wat merkt u daarvan?
In de periode van maart t/m augustus 2016 worden de damwanden en vervolgens de heipalen in de grond aangebracht. Deze werkzaamheden zullen helaas niet altijd zonder overlast zijn. Uiteraard wordt geprobeerd de overlast zoveel mogelijk te beperken.

Na het inbrengen van de damwanden en de heipalen wordt aangevangen met de ruwbouw. Vanaf begin 2017 start de afbouw en is medio 2018 afgerond.

Voordat het gebouw in gebruik wordt genomen, is er een testfase en worden in deze periode diverse medische apparatuur (onder meer MRI’s en CT’s) ingehuisd.

Wanneer is het gereed?
Eind 2018 zijn alle werkzaamheden afgerond.

Naar verwachting zal in het eerste kwartaal van 2019 de eerste patiënt het Imaging Center betreden. 

printen