(Weg)werkzaamheden rondom VUmc

Fiets- en voetpad Parnassusweg en Buitenveldertselaan (gedeeltelijk) afgesloten

Vanwege kraanwerkzaamheden aan het Gershwingebouw wordt, van 20 februari tot ongeveer 3 maart 2017, het fiets- en voetpad aan de Parnassusweg/Buitenveldertselaan regelmatig (gedeeltelijke) afgesloten om de giek van de kraan over het voet- en fietspad te kunnen laten 'zwaaien'. Voor de verkeersveiligheid is het dan nodig het voet- en fietspad af te zetten.

De Buitenveldertselaan en Parnassusweg worden in de ochtendspits zeer intensief gebruikt. Om de verkeershinder tijdens de spits te beperken beginnen deze werkzaamheden vroeg in de ochtend, zodat van 05.30 uur tot 07.30 uur een deel van het fiets- en voetpad op de Parnassusweg kan worden afgesloten. Fietsers en voetgangers die hier 's morgens vroeg tijdens het hijsen langskomen, worden door verkeersregelaars langs de werkzaamheden geleid. Na 07.30 uur is het voet- en fietspad gewoon in gebruik en wordt er niet buiten de bouwplaats gehesen.

Geluidshinder
Het losmaken van tunnelbekisting veroorzaakt vroeg in de ochtend ook geluidshinder en is te vergelijken met het slaan van een hamer op een stalen buis.

Toegang tot ziekenhuisgebouw wordt verbeterd

De trappen van de Boelelaan naar de hoofdingang van het ziekenhuisgebouw van VUmc worden verbreed. De westelijke trap is vanwege de werkzaamheden tot 20 februari afgesloten, de oostelijke trap van 20 februari tot 6 maart. Onverwachte weersomstandigheden, zoals vorst, kunnen de planning verstoren.

bordestrap-kliniek-nieuw

Werkzaamheden De Boelelaan Oost. (Gebruik niet afslag S109 om VUmc te bereiken)

Van 3 september 2016 t/m november 2017 zijn er wegwerkzaamheden aan de De Boelelaan oostzijde tussen de Europaboulevard en de Beethovenstraat. Ernstige verkeershinder is het gevolg.

Gebruik daarom niet afslag S109 (RAI) om via de De Boeleaan VUmc te bereiken, maar neem de gebruikelijke afslag S108 (Amsterdam Zuid, VUmc) om VUmc te bereiken.

Bouw Imaging Center VUmc

Op 1 maart 2016 zijn de bouwwerkzaamheden van het nieuwbouwproject Imaging Center VUmc gestart.

Het bouwproject
VUmc gaat in de tuin naast de bestaande kliniek langs de Van der Boechorststraat de nieuwbouw van het Imaging Center realiseren.

Alle activiteiten die te maken hebben met beeldvormende technieken worden samengebracht in één gebouw. Het samenbrengen van de nieuwste beeldvormende technieken en experts vanuit verschillende disciplines levert grote winst op voor patiënten met onder meer kanker, hersenaandoeningen of harten vaatziekten.

2016-05-11 Eerste paal

Wat merkt u daarvan?
In de periode van maart t/m augustus 2016 worden de damwanden en vervolgens de heipalen in de grond aangebracht. Deze werkzaamheden zullen helaas niet altijd zonder overlast zijn. Uiteraard wordt geprobeerd de overlast zoveel mogelijk te beperken.

Na het inbrengen van de damwanden en de heipalen wordt aangevangen met de ruwbouw. Vanaf begin 2017 start de afbouw en is medio 2018 afgerond.

Voordat het gebouw in gebruik wordt genomen, is er een testfase en worden in deze periode diverse medische apparatuur (onder meer MRI’s en CT’s) ingehuisd.

Wanneer is het gereed?
Eind 2018 zijn alle werkzaamheden afgerond.

Naar verwachting zal in het eerste kwartaal van 2019 de eerste patiënt het Imaging Center betreden. 

printen