(Weg)werkzaamheden rondom VUmc

Sloopwerkzaamheden Imaging center

Vanaf maandag 27 november 2017 zijn er ten behoeve van het Imaging Center sloopwerkzaamheden gepland.

Voor het realiseren van de verbindingsgang van het Imaging Center naar de F-vleugel moeten sloopwerkzaamheden verricht worden. Op de begane grond ter hoogte van de medische bibliotheek en recht daarboven op de eerste verdieping aansluitend aan de lifthal zullen borstweringen/binnenspouwbladen verwijderd worden.

Periode werkzaamheden 
Van maandag 27 november (week 48) tot en met 8 december 2017 zullen de werkzaamheden plaatsvinden, doordeweeks en binnen de reguliere werktijden. De werkzaamheden starten om 07.00 uur 's morgens.

Wat betekent dit voor U?
Voor het weghalen van de borstweringen / binnenspouwbladen zal het beton d.m.v. zogenoemd kernboren verwijderd worden. Dit geeft een geringe overlast van geluid en trilling. De randen van de te slopen delen zullen weggehakt worden. Dit zal gedurende kortere tijd geluidshinder veroorzaken en daarom zullen deze specifieke werkzaamheden tussen 7.00 uur en 8.30 uur plaatsvinden. Uiteraard proberen we de overlast zoveel mogelijk te beperken.

Contact
Indien er overlast is of nog vragen zijn over de bouwplanning en/of bouwwerkzaamheden rondom het nieuwbouwproject Imaging Center, neem gerust contact op via Secretariaat Projectbureau Huisvesting: (020) 44 44 166 of info.imagingcenter@vumc.nl.

Werkzaamheden De Boelelaan Oost. (Gebruik niet afslag S109 om VUmc te bereiken)

Van 3 september 2016 t/m november 2017 zijn er wegwerkzaamheden aan de De Boelelaan oostzijde tussen de Europaboulevard en de Beethovenstraat. Ernstige verkeershinder is het gevolg.

Gebruik daarom niet afslag S109 (RAI) om via de De Boeleaan VUmc te bereiken, maar neem de gebruikelijke afslag S108 (Amsterdam Zuid, VUmc) om VUmc te bereiken.

Bouw Imaging Center VUmc

Op 1 maart 2016 zijn de bouwwerkzaamheden van het nieuwbouwproject Imaging Center VUmc gestart.

Het bouwproject
VUmc gaat in de tuin naast de bestaande kliniek langs de Van der Boechorststraat de nieuwbouw van het Imaging Center realiseren.

Alle activiteiten die te maken hebben met beeldvormende technieken worden samengebracht in één gebouw. Het samenbrengen van de nieuwste beeldvormende technieken en experts vanuit verschillende disciplines levert grote winst op voor patiënten met onder meer kanker, hersenaandoeningen of harten vaatziekten.

2016-05-11 Eerste paal

Wat merkt u daarvan?
Vanaf begin 2017 start de afbouw en dit is medio 2018 afgerond.

Voordat het gebouw in gebruik wordt genomen, is er een testfase en worden in deze periode diverse medische apparatuur (onder meer MRI’s en CT’s) ingehuisd.

Wanneer is het gereed?
Eind 2018 zijn alle werkzaamheden afgerond.

Naar verwachting zal in het eerste kwartaal van 2019 de eerste patiënt het Imaging Center betreden. 

Werkzaamheden afslag de De Boelelaan / Europaboulevard

De De Boelelaan Oost, vanaf de Europaboulevard tot aan de Beethovenstraat, wordt opnieuw ingericht. Het werk is gestart in maart 2016 en duurt volgens de huidige planning tot december 2017.

Meer informatie en kaartjes op amsterdam.nl/boelelaan

printen