(Weg)werkzaamheden rondom VUmc

Weekend werkzaamheden kruispunt De Boelelaan/Beethovenstraat/Van Leijenberghlaan

In september en oktober wordt drie weekenden doorgewerkt en dat heeft gevolgen voor het verkeer op en rondom de De Boelelaan. Het eerste weekend is van vrijdag 29 september 2017 20.00 uur t/m maandagmorgen 2 oktober 2017 06.00 uur. Het kruispunt De Boelelaan / Beethovenstraat / Van Leijenberghlaan is buiten gebruik. Zie kaartje van de situatie en de omleiding. De overige  weekend werkzaamheden zijn van vrijdag 20 oktober 2017 20.00 uur tot en met zaterdag 21 oktober 2017 24.00 uur en van vrijdag 27 oktober 2017 20.00 uur tot en met maandagmorgen 30 oktober 2017 06.00 uur.

Gustav Mahlerlaan vanaf de Parnassusweg afgesloten (14 augustus - 10 september)

Vanaf maandag 14 augustus t/m zondag 3 september is de Gustav Mahlerlaan vanaf de Parnassusweg is afgesloten. Dit is nodig om kabels, leidingen en het riool van het nieuwe gebouw op de hoek - NoMa House - aan te kunnen sluiten. Om de Gustav Mahlerlaan te kunnen bereiken, wordt het autoverkeer omgeleid via de De Boelelaan. Het is niet mogelijk de Gustav Mahler te verlaten via de Parnassusweg. De  Acta en VUmc parkeergarage P2 blijven bereikbaar via de De Boelelaan/Gustav Mahlerlaan. Fietsers en voetgangers kunnen wel gewoon langs het werkterrein.
2017-09-18 De Boelelaan 30 sept - 2 okt klein

Werkzaamheden Van der Boechorststraat juli t/m september

VU medisch centrum realiseert aan de Van der Boechorststraat een Imaging Center en Diagnostisch Centrum. Deze nieuwe gebouwen worden aangesloten op het warmte- en koudenet van het Coördinatie-centrum Energie (CCE VU/VUmc) dat er schuin tegenover ligt. De werkzaamheden worden in twee fasen uitgevoerd. Tijdens fase 1 (10 juli t/m 6 auagustus 2017) laat Waternet een deel van de bestaande waterleiding en riolering in de Van der Boechorststraat vervangen.

In fase 2 (7 augustus t/m 10 september) worden de warmte- en koudeleidingen vanaf het Coördinatiecentrum Energie door de Van der Boechorststraat naar de nieuwbouw gelegd.

Bekijk hier de gevolgen.

Werkzaamheden De Boelelaan Oost. (Gebruik niet afslag S109 om VUmc te bereiken)

Van 3 september 2016 t/m november 2017 zijn er wegwerkzaamheden aan de De Boelelaan oostzijde tussen de Europaboulevard en de Beethovenstraat. Ernstige verkeershinder is het gevolg.

Gebruik daarom niet afslag S109 (RAI) om via de De Boeleaan VUmc te bereiken, maar neem de gebruikelijke afslag S108 (Amsterdam Zuid, VUmc) om VUmc te bereiken.

Bouw Imaging Center VUmc

Op 1 maart 2016 zijn de bouwwerkzaamheden van het nieuwbouwproject Imaging Center VUmc gestart.

Het bouwproject
VUmc gaat in de tuin naast de bestaande kliniek langs de Van der Boechorststraat de nieuwbouw van het Imaging Center realiseren.

Alle activiteiten die te maken hebben met beeldvormende technieken worden samengebracht in één gebouw. Het samenbrengen van de nieuwste beeldvormende technieken en experts vanuit verschillende disciplines levert grote winst op voor patiënten met onder meer kanker, hersenaandoeningen of harten vaatziekten.

2016-05-11 Eerste paal

Wat merkt u daarvan?
In de periode van maart t/m augustus 2016 worden de damwanden en vervolgens de heipalen in de grond aangebracht. Deze werkzaamheden zullen helaas niet altijd zonder overlast zijn. Uiteraard wordt geprobeerd de overlast zoveel mogelijk te beperken.

Na het inbrengen van de damwanden en de heipalen wordt aangevangen met de ruwbouw. Vanaf begin 2017 start de afbouw en is medio 2018 afgerond.

Voordat het gebouw in gebruik wordt genomen, is er een testfase en worden in deze periode diverse medische apparatuur (onder meer MRI’s en CT’s) ingehuisd.

Wanneer is het gereed?
Eind 2018 zijn alle werkzaamheden afgerond.

Naar verwachting zal in het eerste kwartaal van 2019 de eerste patiënt het Imaging Center betreden. 

printen