Betrokken en zorgvuldig - Kennis maakt ons beter

De afdeling pathologie is een grote afdeling binnen het VUmc met ongeveer 250 medewerkers inclusief tijdelijk personeel en studenten. De drie kerntaken van de afdeling zijn patiëntenzorg, onderzoek en onderwijs.

                                                             

Patiëntenzorg - Pathologie betekent ‘ziekteleer’. Het woord is samengesteld uit de Griekse worden pathos (= ziekte) en logos (= kennis, leer). Het hoofdonderdeel van de pathologie is het onderzoek van weefsels en cellen die bij levende patiënten zijn weggenomen. Het materiaal wordt  afgenomen door de medisch specialist die de patiënt behandelt, bv een chirurg of een huidarts, en opgestuurd naar de afdeling pathologie. Na onderzoek van het materiaal rapporteert de  patholoog de diagnose aan de behandelend arts, die vervolgens de uitslag aan de patiënt overbrengt. Meer informatie...

Onderzoek - Het wetenschappelijk onderzoek van de afdeling pathologie is er op gericht om zoveel mogelijk informatie uit cellen en weefselmonsters te verkrijgen, die voor de patiënt relevant zijn. Ontwikkeling van het vakgebied en snelle vertaling van resultaten die in het laboratorium worden gevonden naar de patiënt, het zogenaamde translationele onderzoek, zijn de speerpunten van de afdeling. 

De afdeling richt zich met name op oncologisch onderzoek, immunologisch onderzoek, neuropathologisch onderzoek en cardiovasculaire pathologie. Meer informatie...

Onderwijs - Het onderwijs is gericht op het opleiden van pathologen en op onderwijs aan studenten geneeskunde,  biomedische wetenschappen en andere life sciences studies. Ook wordt er onderwijs voor HLO en MLO studenten verzorgd. Meer informatie...

De unit management ondersteuning verzorgt de bedrijfsmatige ondersteuning van de afdeling. De organisatie is schematisch weergegeven in het organogram. De pathologie is NEN-EN-ISO 15189:2012 gecertificeerd, registratienummer M120.  Logo medische laboratoria rva nl