Welkom op de PICA website, kenniscentrum voor zorglogistiek. PICA opgericht in 2007, staat voor 'Patient flow Improvement Center Amsterdam'   en is het resultaat van de samenwerking tussen het VUmc en de VU onderzoeksgroep OBP (optimalisatie van bedrijfsprocessen) van Prof. dr. Ger Koole. 

PICA richt zich op het  delen (onderwijs) , genereren (onderzoek) en toepassen (zorg) van kennis op het gebied van zorglogistiek. Wiskundige wetmatigheden en kwantitatieve analyse blijken het pad naar meer doelmatigheid in de zorg goed te kunnen ondersteunen.