Missie en Visie

Missie - PICA wil een bijdrage leveren aan een efficiŽntere gezondheidszorg door het doen van excellent onderzoek, het faciliteren van kennisdeling en het uitvoeren van innovatieve projecten. Op het gebied van zorglogistiek wil PICA een toonaangevend platform zijn.

Visie - Wij zijn ervan overtuigd dat door een meer kwantitatieve benadering van zorgprocessen grote doelmatigheidswinst behaald kan worden. Door de vorming van een kenniscentrum waarin zowel het VUmc als de Faculteit Exacte Wetenschappen zijn vertegenwoordigd, ontstaat een krachtige verbinding tussen het wetenschappelijk onderzoek aan de universiteit en de praktijk van de zorgprofessionals in het ziekenhuis. Onderzoeksresultaten kunnen zo snel getoetst en toegepast worden in de praktijk. De driehoek: dokter, manager, wetenschapper is cruciaal voor het genereren van toepasbare kennis en het realiseren van verbeteringen. 

printen