Calculators

Onderstaand vindt u toelichting op verschillende online rekentools. 

Wilt u de tool gebruiken? Klik dan in het menu aan de linkerkant op de hyperlink. 

Erlang B

Dit model maakt de relatie inzichtelijk tussen zorgvraag, aantallen bedden, weigeringskans en bedbezetting. Het model is gebaseerd op het het Erlang B verliesmodel.

>> Nu aan de slag: Klik links in het menu op  Erlang B <<

Schaalvoordelen spelen een cruciale rol bij zorgprocessen en bieden volop kansen ter verbetering. Voor de geïnteresseerden is er de volgende wetenschappelijke publicatie die hier verder op ingaat.

erlang b grafiek 1

Erlang C

In dit model komen patiënten die arriveren wanneer alle bedden bezet zijn terecht in een wachtrij. Een interessant toepassingsgebied binnen ziekenhuizen is de patiëntenstroom door de SEH.

>> Nu aan de slag: Klik links in het menu op  Erlang C <<

Appointment Scheduler

Bepaal zelf uw optimale spreekuurrooster op basis van de gemiddelde consultduur (min), het aantal time-slots, de lengte van een time-slot (min) en het aantal patiënten dat u op uw spreekuur verwacht. In het model kan ook rekening gehouden worden met een bepaald % no-shows. Tot slot moet u een gewogen penalty toekennen aan de wachttijd voor de patiënten, de 'idle time' van de arts en de uitloop van het spreekuur.

>> Nu aan de slag: Klik links in het menu op  Appointment Scheduler <<

Hospital ward management

Deze tool is ontwikkeld door een groep BWI studenten in het kader van het vak project OBP . 

>> Na aan de slag: Klik links in het menu op  Ward management <<

printen