Seminars

Seminars 2014

Het doel van de PICA seminars was om op informele wijze kennis te delen, ideeën uit te  wisselen en discussies te voeren over knelpunten in het logistieke zorgproces en de toepasbaarheid van methoden en technieken.  Vanaf 2015 zijn er geen seminars meer geweest.
De meeste presentaties zijn online beschikbaar, klik op het onderwerp om de presentatie te downloaden.

 Onderwerp Spreker
20/01/2014

De Koog 
PK 7X.216

Fluctuaties en spreekuurplanning Ger Koole (VU/ PICA)
03/02/2014

De Koog 
PK 7X.216

Zorglogistiek, SEH en AOA: een andere wijze van opnemen Joost van Galen (VUmc)
17/02/2014

De Koog 
PK 7X.216

VERBETEREN is uit, VERANDEREN is in! Therese Borghuis en Mirjam Lub

03/03/2014

De Koog 
PK 7X.216 

Voorspellende modellen voor darmkanker en depressie met behulp van kunstmatige intelligentie Mark Hoogendoorn (VU)
17/03/2014

De Koog 
PK 7X.216 

 
Puzzels die ontstaan bij het rekening houden met de voorkeuren van individuele medewerkers ten aanzien van hun dienstroosters

 Bart Veltman (Ortec)

31/03/2014

De Betuwe 
PK 7Z.164 

Oncologische follow-up: kwaliteit en doelmatigheid gaan hand in hand Noël van Oyen (Vintura)
14/04/2014

De Ijssel 
PK 7X.216
15:30 - 17:30

 De HAN-Zorggame, samen werken aan een beter en sneller zorgproces Enide Bogers (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen)
28/04/2014   

  Geen seminar i.v.m. vakantie

 
12/05/2014

De Betuwe 
PK 7Z.164 

Resultaten van het Call to Balloon project in het ambulancezorgproces Martin Smeekes (Directeur GHOR/Ambulancezorg)

26/05/2014

De Koog 
PK 7X.216 

 
Revolution: first who, then what! Lean Improvement of Nurse Scheduling in the Operating Theatre

 Kjeld Aij (VUmc)

23/06/2014

De Koog 
PK 7X.216  

Optimale benutting van de capaciteit bij poli longziekten

 Studenten Bedrijfscase (VU)

30/06/2014

De Koog 
PK 7X.216  

Polikliniekplanning Daphne Broedersz (UvA/ VUmc)

 

 Zomervakantie

 
22/09/2014

De Koog 
PK 7X.216 

Centraal inschrijven van nieuwe patiënten in VUmc

  Janneke Hazeleger (UU/ VUmc)

06/10/2014

De Koog 
PK 7X.216 

Uitgangspunten van zorg en welzijn in een tijd van onzekerheid

 Jeroen van Andel (Windesheim Flevoland)

20/10/2014

De Koog 
PK 7X.216  

Optimization of kidney exchange programs

  Kristiaan Glorie (VU)

10/11/2014

De Blink
PK 6X.172

Optimalisatie & Global Health. hoe wiskunde helpt schaarse middelen zo effectief mogelijk te benutten Harwin de Vries (Erasmus MC)

17/11/2014

AOA  
ZH 1D.63 

 Verkorting levertijd voor zelfbereide voorraadgeneesmiddelen in de apotheek

Bijbehorend artikel

 Marlou van Beneden en René Wijbrandts (VUmc)

01/12/2014

AOA  
ZH 1D.63   

Kennismaking met process mining in de zorg

  Rob van de Coevering (Zuiver ICT)

 

Seminars 2013

Datum

 Onderwerp Spreker
28/01/2013

De Koog 
PK 7X.216

 Framework en toepassingen capaciteitsmanagement in de Isala klinieken.   
Bernd van den Akker (Isala klinieken Zwolle)
11/02/2013

De Koog 
PK 7X.216

 Integrale planning van klinische zorg & flexibele inzet verpleegkundigen Nikky Kortbeek (AMC)
link naar proefschrift
25/02/2013

De Betuwe
PK 7Z.164

 Wachtrijmodellen voor capaciteitsberekeningen Ger Koole (Hoogleraar VU wiskunde)
11/03/2013

De Koog 
PK 7X.216 

 Lean in het Kennemer GasthuisWim de Boer (Kennemer Gasthuis)
25/03/2013

De Koog 
PK 7X.216 

 Patiënt centraal: vraaggestuurd organiseren door logistiek als kern van de bedrijfsvoeringLineke Verkooijen (Lector bij Windesheim Flevoland)
08/04/2013

De Koog 
PK 7X.216 

 Lean verbeteringen in de zorgadministratie: een kijkje achter de schermen van de zorg Marga Beentjes (VUmc)
22/04/2013

De Koog 
PK 7X.216 

  Hoe kan een ziekenhuis omgaan met fluctuaties in (zorg)processen ten einde de toegankelijkheid en doelmatigheid te verbeteren? Paul Joustra (CC zorgadviseurs)
 link naar proefschrift
06/05/2013

De Koog 
PK 7X.216 

  Een half jaar acute opname afdeling (AOA) in VUmc: de eerste ervaringen en resultaten

 Prabath Nanayakkara (internist en medisch hoofd AOA) en Margaret van Valkengoed (adviseur zorglogistiek)
20/05/2013

De Koog 
PK 7X.216 

  Tweede Pinksterdag 

03/06/2013

De Koog 
PK 7X.216 

 De toegevoegde waarde van kwantitatieve analyse in de zorg Piet Bakker (AMC)

17/06/2013

De Koog 
PK 7X.216  

  Poli planning traumatologie en

OK planning verloskunde en gynaecologie

 Safae Benmouh en Leonie Beers (VUmc/ HvA)

01/07/2013

De Koog 
PK 7X.216  

 Hoe planning hartcatheterisatiekamers zo te doen, dat de schaarse beddencapaciteit optimaal wordt gebruikt. Irving van Heuven van Staereling (VUmc/ VU)

 

 Zomervakantie

 
16/09/2013

De Koog 
PK 7X.216 

 Slim organiseren van ouderenzorg: hoe doe je dat?

  Dennis Moeke (VU/ HvA)

30/09/2013

De Koog 
PK 7X.216  

 Decision support systeem voor het aanpassen van de OK planning Theresia van Essen (UT CHOIR)

14/10/2013

De Betuwe
PK 7 Z 164  

  Geen seminar

  15 oktober minisymposium planning

28/10/2013

De Koog 
PK 7X.216  

 Capaciteitsmanagement in het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis: de lange weg naar sturen op cijfers Jesse de Wit (SLAZ)

11/11/2013

De Koog 
PK 7X.216  

  Het geplande seminar is helaas komen te vervallen.

  

25/11/2013

De Koog 
PK 7X.216  

 Patiënt betrekken bij ontslagdatum

  Ronald Vollebregt en Maaike Heinsman (AMC)

09/12/2013

De Koog 
PK 7X.216  

 Meer efficiëntie in uw functies door taakherschikking Maarten Sprengers (Marktmonitor), en Ernst Roemer (FWG)

Seminars 2012   

De meeste presentaties zijn online beschikbaar, klik op het onderwerp om de presentatie te downloaden.

Datum

 Onderwerp Spreker
16/01/2012

De Koog 
PK 7X.216

 Planbare spoed is (zelden) goed? Maartje Zonderland (LUMC, UTwente)
30/01/2012

De Koog 
PK 7X.216

 Sneldiagnostiek in oncologische zorgpaden Tessa Bouwhuis en Martina Hoever (VUmc)
13/02/2012

De Betuwe
PK 7Z.164

 Patientflow and resource optimization by real time monitoring and forcasting Marcel de Jong (CC Zorgadviseurs)
 Natasja Bovee (Rijnland Ziekenhuis)
27/02/2012

De Koog 
PK 7X.216 

 Beddenplan gericht op de toekomst Annechien Hoefkens (Ziekenhuis Rivierenland Tiel)
12/03/2012

De Koog 
PK 7X.216 

 Laagdrempelig verwijzen naar het ziekenhuis voor verwijzers en patiënten Seyit Seme (BovenIJ ziekenhuis)
26/03/2012

De Koog 
PK 7X.216 

 LEAN leiderschap: van leidinggeven naar leiding nemen Kjeld Aij, Marjolein Jungman (Lean Team VUmc)
09/04/2012

De Koog 
PK 7X.216 

  Geen seminar i.v.m. pasen 
23/04/2012

De Koog 
PK 7X.216 

 Centrale model versus het decentrale model bij trombolyse

geannuleeerd - verplaatst naar 29 oktober

 Maarten Lahr, Durk van der Zee (RUG/ UMCG)
07/05/2012

De Koog 
PK 7X.216 

 TIFAR modelleerpakket voor de evaluatie van ambulancediensten Martin van Buuren (Centrum voor Wiskunde en Informatica / Aio VU wiskunde faculteit)

21/05/2012

De Koog 
PK 7X.216 

 Minder onnodige diagnostiek is beter voor patiënt en ziekenhuis Marlou van Beneden (VUmc)

04/06/2012

De Koog 
PK 7X.216  

 Seminar gaat niet door 

18/06/2012

De Koog 
PK 7X.216  

 Optimalisatie van de bedrijfskritische OK-CSA keten van poliklinieken VUmc Gert-Jan Beeke (HvA stagiair VUmc)

 

 Zomervakantie

 
17/09/2012

De Koog 
PK 7X.216 

 Procesverbetering bij afspraakplanning

Benjamin Kemper (IBIS UvA / onderzoeker UvA proefschrift )

01/10/2012

De Koog 
PK 7X.216  

 Wat te doen aan herplanningen van afspraken bij de poli orthopedie Eline Bussing (VU Business Analytics / afstudeeronderzoek VUmc)

15/10/2012

De Koog 
PK 7X.216  

 Vermindering deurbewegingen op OK

 Marco van der Noordaa (VUmc programmamanager lean) en Barend van Royen (afdelingshoofd Orthopedie)

29/10/2012

De Koog 
PK 7X.216  

 Centrale model versus het decentrale model bij trombolyse  Maarten van der Lahr (UMCG / RUG)

12/11/2012

De Koog 
PK 7X.216  

 Evidence based management, kwaliteit en OR

 Joris van de Klundert (iBMG Erasmus Universiteit)

26/11/2012

De Koog 
PK 7X.216  

 Logistieke drukte rondom cathkamers

 Arwen Naber (VUmc Cardiologie) /

 Margaret van Valkengoed (VUmc PICA)

10/12/2012

De Koog 
PK 7X.216  

 Spreiding en bereikbaarheid van de acute zorg in Nederland Geert Jan Kommer (RIVM / Aio VU wiskunde)

Seminars 2011

 De meeste presentaties zijn online beschikbaar, klik op het onderwerp om de presentatie te downloaden 

Datum

Onderwerp

Spreker

31/01/2011

De Koog PK 7X.216

Oormerken en flex-bedden binnen de ICRené Bekker (VU)

14/02/2011

De Koog PK 7X.216

<gepland seminar is helaas komen te vervallen>

28/02/2011

De Koog PK 7X.216

TOC-doorstroomoplossingen & klinische paden. Voorstel voor een synthese op weg naar hogere kwaliteit en productiviteit

 Hans Steenpoorte (TOC Resultants)

14/03/2011

De Koog PK 7X.216

 Ontwikkeling en implementatie van het Patiënten Service Bureau Madeleine Vervenne Rigter (BovenIJ ziekenhuis)

28/03/2011

De Koog PK 7X.216

 
Optimale verstrekking van Cytostatica op de dagbehandeling van het VUmc

 
 Els Roorda (Casemix)

11/04/2011

De Koog  PK 7X.216

 Modelleren van de verblijftijd op de SEH Kevin Duijndam (VU)

25/04/2011

 

Tweede paasdag

Geen seminar

09/05/2011

De Koog PK 7X.216

 
Lean leren en werken op de OK


Kjeld Aij (VUmc) 

23/05/2011

De Koog PK 7X.216


DBC stuurinformatie in de praktijk. Processturing, DBC’s, kwaliteit, marktaandelen, DOT & DBC’s.

Bertine Lokhorst & Robert Lucassen (TRAG Performance Intelligence Group BV)

06/06/2011

De Koog  PK 7X.216

  Integrale planning van multidisciplinaire behandeltrajecten - Innovatie op de polikliniek Revalidatie van het AMC

 
 Aleida Braaksma (AMC)

20/06/2011

De Koog  PK 7X.216

 
  Optimalisatie van het proces ‘ontslag van patiënten’

 
Claire van der Aa (VUmc)

 

 

 

 

 

Datum

Onderwerp

Spreker

12/09/2011

De Koog PK 7X.216

Het efficiënt plannen van patiënten voor de kinderchirurgieAschwin Parmessar (VUmc)

26/09/2011

De Koog PK 7X.216

Vraaggestuurde planning centrale sterilisatieafdelingTom Peerenboom (UMC Utrecht)

10/10/2011

De Koog PK 7X.216

Dagchirurgisch centrum

 Viola Brouwer (VUmc)

24/10/2011

De Koog PK 7X.216

 Het optimaliseren van planningsprocessen en capaciteitsinzet binnen het specialisme chirurgiePeter Visser (St. Jansdal)

07/11/2011

De Koog PK 7X.216

 
Het plannen van klinische opnamen


  René Bekker (VU)

21/11/2011

De Koog  PK 7X.216

 Theory of constraints toegepast op het ontslagproces van afdeling neurologie Annemarlies Huizinga (VUmc)

05/12/2011

 

Seminar vervalt i.v.m. sinterklaas

 

19/12/2011

De Koog PK 7X.216

  
Optimalisatie wachtlijstbeheer en planning ECT behandelingen


 Alexander van Weelden (GGZ InGeest, VUmc)

Seminars 2010

De meeste presentaties zijn online beschikbaar, klik op het onderwerp om de presentatie te downloaden.

Datum

Onderwerp

Spreker

11/01/10

De Koog        PK 7X.216

Procesverbetering in de Zorg -Zorglogistiek & Hoger Beroeps OnderwijsPeter Maas Geesteranus (Hogeschool Windesheim)

25/01/10

De Koog        PK 7X.216

On Capacity Planning in Health CareEgbert van der Veen

08/02/10

De Koog        PK 7X.216

Ketenzorg & inkopen: Hoe prijst het VUmc zich in de markt?

Han Lutterman MBA, Manager Inkoop & Logistiek, VUmc

22/02/10

De Koog        PK 7X.216

  Geen seminar 

08/03/10

Op lokatie

Rondleiding bij BV Cyclotron VU  - Logistieke uitdagingen bij de productie van zeer kortlevende radiofarmaca - Max. 20 deelnemers.

Johan van Westendorp & Bart Vogelaar

22/03/10

De Koog        PK 7X.216

  

19/04/10

De Koog        PK 7X.216

Reductie doorlooptijd Spoedeisende hulp: de 4-uurs target

Annemieke van Dongen (VUmc)

03/05/10

De Koog        PK 7X.216

Procesverbetering op de SEH van het AMCRemco Rosmulder (AMC)

17/05/10

De Koog        PK 7X.216

Tijdig sturen op het zorgproces. Praktijkcase lean six sigma maandafsluitingRon Vossen en Maartje Lensen (Conquaestor)

31/05/10

De Koog        PK 7X.216

  Geen seminar

 

07/06/10   

De Betuwe   PK 7Z.164

Efficiënte MRI-planning bij VUmc

Studenten BWI (Medical Logistics Consultants)

14/06/10   

De Betuwe   PK 7Z.164

15.30-1700

Minicourse 'Theory Of Constraints': Verkorting van doorlooptijden op een simpele en doeltreffende manier

Theo van der Meer (De Praktijk)

 

05/07/10

ZH - 1D 66  

Implementatie van een lean zorgpad cataract in het Oogziekenhuis Rotterdam

Dit seminar is verplaatst van 5 juli naar 13 december.

Claudia van Gaalen (Oogziekenhuis Rotterdam)
  DatumOnderwerp Spreker  

06/09/10

De Koog PK 7X.216

Optimaal plannen van semi-spoed operatiesMaartje Zonderland, LUMC

20/09/10

De Koog PK 7X.216

Patiëntenlogistiek in ziekenhuizen: wat zijn de gevolgen voor resources?

Ger Lengowski, Phobos

04/10/10

De Koog PK 7X.216

Hoe hou je grip op logistieke processen? Ervaringen met en resultaten van Sneller Beter bij GGZ inGeest- polikliniek Spaarnepoort

Yolanda Veerhuis, afdelingsmanager polikliniek Spaarnepoort, GGZ inGeest

18/10/10

De Koog PK 7X.216

'Productive series' in Nederland Jacob de Moel

01/11/10

De Koog PK 7X.216

Logistiek in ziekenhuizen: Een palet aan mogelijkheden.
TOC, Lean, klinische paden, Six Sigma, LSS of TLS?
 Therese Borghuis, Adviseur Borghesi Logistics

15/11/10

De Koog PK 7X.216

Richting een patientvriendelijker radiodiagnostisch traject - Nieuwe manieren om patiëntstromen te analyseren en organiseren.

Karin de Booij, Casemix

29/11/10

De Koog PK 7X.216

 L(ean) UMC
 Introductie van lean management in het LUMC
Ben Nijman, LUMC
Robert Klomp, Nextchange

13/12/10

De Koog PK 7X.216

Implementatie van een lean zorgpad cataract in het Oogziekenhuis Rotterdam Claudia van Gaalen (Oogziekenhuis Rotterdam)
   

Seminars 2009

Datum

 Onderwerp

 Spreker

02/11/09 - De Drecht ZH  2E.17

Over lean management, wiskundig modelleren en gezond verstand

Ger Koole (VU, VUmc)

16/11/09 - De Koog  PK 7X.216Interactieve tool om behandelingen van patiënten te visualiserenEls Roorda

30/11/09 - De Blink  PK 6X.172   

Forecasting and Capacity Planning for Ambulance ServicesMelania Calinescu (CBS, VU)
 14/12/09 - De Koog  PK 7X.216 Opnameplanning op de ICEsther Louw (VU, BWI)

 

  • Hieronder de presentaties van 12/01/09 t/m 08/06/09. De meeste presentaties zijn beschikbaar, klik hiervoor op het onderwerp.

Datum

 Onderwerp

Spreker

12/01/09 Opening 2009: Toepassingen van Smith's rule

Ger Koole ( VU en VUmc)

19/01/09Het Lean Mysterie in VUmc

Marco van der Noordaa ( VUmc)

26/01/09

De invloed van de OK-planning op de bedbezetting in de kliniek

Paulien Out ( CC zorgadviseurs en promovendus)

02/02/09

Beddenmonitorsysteem UMC St. Radboud   (Artikel uit Best Practices Zorg )

Leo Berrevoets, Arjan Kouwen (UMC St Radboud)

09/02/09

Geen seminar

 

16/02/09

DBC's een betrouwbare basis voor capaciteitsplanning (Artikel uit Medisch Contact )

Edith van der Meer (OLVG) 

Vanaf heden wordt de frequentie 2-wekelijks  
02/03/09

Operationele Research in de zorg: een persoonlijk overzicht

René Bekker (VU, FEW)
16/03/09

Wanneer is het scheiden van patiëntgroepen bij de poli obv urgentieniveau effectief?

Paul Joustra (UvA- AMC)
30/03/09

Reductie afgezegde operaties

Stef Blom (VU- VUmc)
13/04/09

Geen seminar i.v.m. Pasen

Geen seminar
27/04/09

Open access op de radiologie: mission (im)possible? Case study en literatuuronderzoek naar de implementatie van aanbevelingen uit simulatiestudies

Wineke van Lent (NKI/AvL)
11/05/09

Evolutionary multi-objective hospital resource management

Anke Hutzschenreuter (TU/e)
25/05/09

Optimaal voorraadbeheer van bloedproducten

Nikky Kortbeek (UTwente) en Rene Haijema
08/06/09

Telefonische bereikbaarheid VUmc

Bedrijfscase CC&O (VU)

 

Seminars 2008

  • Hieronder overzicht van de presentaties tussen 01/09/08 en 22/12/08. De meeste presentaties zijn beschikbaar, klik hiervoor op het onderwerp.

Datum

 Onderwerp

Spreker

01/09/08Toepassingen van Lean Six Sigma in het UMCGAntoinette van Etten (UMCG)
08/09/08Reactief vermogen van ziekenhuizenMarc Rouppe van der Voort
15/09/08

Real Time Demand Capacity Management Tool ( IHI , CBO )

Jitske Teeuwen(CBO)

22/09/08

Dimensioning hospital wards using the Erlang Loss Model & OR50 conf .

Arnoud de Bruin (VUmc)
29/09/08

Doelmatige en patiëntvriendelijke zorg: een integrale uitdaging. Aanpak & logistieke knelpunten in het UMCU

Arjan van Hoorn (UMCU)
06/10/08

Optimalisatie van de logistiek in de moeder & kind zorg: een simulatiestudie

Lillian van Zanten (VUmc)
13/10/08

Geen seminar  

Geen seminar
20/10/08

The chain concept: an insufficient paradigm in emergency medicine

Joost Bierens(VUmc)
27/10/08

Van reactieve naar pro-actieve planning van ambulance ritten

Rob van der Mei (VU-CWI)
03/11/08

Samenvoegen van klinische afdelingen en oormerken

Rene Bekker (VU, FEW)
10/11/08Zorglogistiek, kwaliteit en patiëntveiligheid in het VUmcBas Geerdes (VUmc)
17/11/08

Geen seminar ivm congres

Zorglogistiek & Zorgpaden (EMC)

Geen seminar
24/11/08

Scheiding planbare en acute zorg over twee lokaties; case study in het Maxima Medisch Centrum

Ellen Wijnands (MMC)
01/12/08

Leiderschap & succesvol veranderen

(MBA-dissertation)

Kjeld Aij 

08/12/08

Optimaliseren van patiëntplanning met behulp van zorgpaden en cyclische planningsmethoden

Jeroen van Oostrum (Erasmus Uni.)
15/12/08Kostprijscalculaties ter ondersteuning van het oplossen van bedrijfsvoeringsvraagstukkenMartin Waagemans (VUmc)
22/12/08

Geen seminar ivm Kerstvakantie

Geen seminar

 

  • Hieronder overzicht van de presentaties tussen 14/01/08 en 23/06/08. De meeste presentaties zijn beschikbaar, klik hiervoor op het onderwerp.

Datum

 Onderwerp

Spreker

14/01/08Aftrap 2008   1e half jaar PICA en blik op de toekomstGer Koole
21/01/08Logistiek moeder & kind zorgLillian van Zanten
28/01/08OK-planning en schedulingErwin Hans
04/02/08Relatie ligduur en dag van opname (deel II)Peter Wijga en Marco Bijvank
11/02/08

Trendplot analyse binnen de cardiochirurgie

Evert Jansen
18/02/08

Lean Six Sigma De verbetermethode van dit moment

Ronald Does
25/02/08

Theory of Constraints(TOC):   Toegepast op zorgprocessen

Robert van Spronsen
03/03/08

Diagnostiek en behandelplan binnen 48 uur bij oncologische zorgpaden

Noortje Kraneveld
10/03/08

Operation Scheduler: een decision support system

BWI studenten
17/03/08Logistieke knelpunten binnen de cardiologie Jeannette Kemp
31/03/08Optimaliseren van thuiszorg processen met behulp van mobiele communicatieSietse Dijkstra
07/04/084-uurs target SEH voor neurologische patiëntenMarieke Visser
14/04/08Reductie doorlooptijd radiotherapiePaul Joustra
21/04/08

Zorgpad Diabeteszorg: Patiëntenlogistiek benaderd vanuit zorg en informatiekundig oogpunt

Bas Bomer
28/04/08Patiëntenlogistiek en toepassingen van  kwantitatieve modellen in het AMCSylvia Elkhuizen
19/05/08Planning and scheduling of shared resources in hospitalsPaulien Out
26/05/08

De rol van Operations Research bij strategische capaciteitsbeslissingen in ziekenhuizen  (klik hier voor artikel)

Ger Koole
02/06/08Inductief wetenschapsmodel maakt overheidsbeleid illegitiemWim Huppes
09/06/08BWI-bedrijfscase 2008: 4-uurs target SEH voor neurologische patiëntenstroomBWI-studenten
16/06/08

BWI-bedrijfscase 2008: Voorraadbeheer op de hartcatheterisatiekamers in het VUmc

BWI-studenten

23/06/08 Betuwe

Herontwerp van de pré-operatieve screeningspoliin het Leids Universitair Medisch Centrum

Maartje Zonderland

 

Seminars 2007

Hieronder overzicht van de presentaties tussen 27/08/07 en 17/12/07. De meeste presentaties zijn beschikbaar, klik hiervoor op het onderwerp.

DatumSpreker

Onderwerp

17/12/07Joost DeetmanSix Sigma toegepast in een algemeen ziekenhuis (vertr.)
10/12/07Hanneke MolemaAcute Opname Afdeling: simulatiestudie
03/12/07

Smit & Notschaele

Zorgvraag en  zorgaanbod: benodigde en beschikbare capaciteiten in beeld (vertrouwelijk)

26/11/07Kjeld AijWerken met bedrijfscases; de praktijk op de intensive care 
19/11/07-Geen seminar (OR conference UTwente)
12/11/07René BekkerBeddencapaciteit per dag; het weekend-effect
05/11/07Geen seminar (Annual meeting INFORMS )
29/10/07-Geen seminar

22/10/07

Peter Wijga

Relatie ligduur en dag van opname/ontslag

15/10/07Arnoud de BruinInterhospitaal IC-transport (MICU)
08/10/07Korik AlonsMobiele CT op de traumakamer
01/10/07Marjolein JungmanDienstroosterplanning met Harmony

24/09/07

Erwin TjanIntegrale capaciteitsbepaling kliniek
17/09/07Marco BijvankVuistregels voor OK-planning

10/09/07

Ger KooleTelefonische bereikbaarheid

03/09/07

Guido KaandorpOptimal out-patient scheduling
27/08/07Lillian van ZantenGrootte van zorgeenheden
printen