(Mini)symposia en workshops

Symposium: Zorg(logistiek) van de toekomst? Mij een zorg! (2017)

woensdag, 28 juni 2017

Op deze dag bestond PICA 10 jaar, een mooi moment om vooruit te kijken naar de toekomst. Tijdens deze middag werden in vier presentaties de belangrijkste technologische ontwikkelingen aan u gepresenteerd om vervolgens samen in gesprek te gaan over de implicaties voor de zorglogistiek. Daarnaast werden ook vraagtekens geplaatst: Hoe kunnen we verstandig omgaan met de hypes en trends?

Bekijk de poster met alle informatie over het symposium

De presentaties werden gegeven door: 

prof. dr. Guus van Dongen (VUmc) - 'Interpretatie van technologische en medische trends'

Poster Guus 001Guus van Dongen is als biochemicus verbonden aan de afdeling radiologie en nucleaire geneeskunde van VUmc. Hij is teven projectleider van het in aanbouw zijnde VUmc Imaging Center Amsterdam, waarbij imaging in geneesmiddelenontwikkeling en “therapie op maat” centrale thema’s zijn. Vanuit andere functies binnen en buiten VUmc heeft hij speciale interesse in talentbeleid, publiek-private samenwerking en technologische ontwikkelingen binnen het biomedisch domein. Vanuit dat perspectief zal hij tijdens het symposium zijn visie geven over “toekomstdenken” en welke technologische ontwikkelingen ons allemaal te wachten staan (of niet). Het VUmc Imaging Center Amsterdam zal daarbij speciale aandacht krijgen. 

drs. Peter van Felius (VUmc) & dr. Jochen Bretschneider (VUmc) - 'Mobile Working – Start with the message '

Poster Jochen Peter 001Het uitgangspunt voor Mobile Working is dat alle benodigde kennis/functies in your pocket of beter nog at your fingertips zijn, precies op het moment dat je het nodig hebt. De smartphone en andere Mobile Devices daar omheen worden de afgelopen jaren steeds kleiner en krachtiger door slimme sensoren, door analytics en ingebouwde (internet-)intelligentie zoals (micro-)navigatie, virtuele assistenten, of door aan elkaar gekoppelde apps en sociale netwerken. Thuis is het gebruik van bv. je smartphone al heel gewoon: je staat ermee op en gaat ermee naar bed. Maar hoe kunnen we die slimme technologie gaan inzetten op de werkvloer van het ziekenhuis? 

dr. Nicky Hekster (IBM) - 'De Impact van Big Data en AI op de Zorg'

Poster Nicky 001In de zorgsector wordt door professionals van oudsher veel data geproduceerd. Daarnaast beschikken patiënten tegenwoordig ook over tal van mogelijkheden om hun eigen gezondheidsdata te genereren. De grote uitdaging ligt derhalve in het op een veilige, transparante en betrouwbare manier ophalen van inzichten uit de veelheid en verscheidenheid van al deze data. Onder de naam Watson heeft IBM in 2011 een open technologie platform gecreëerd dat nu en in de toekomst beide perspectieven bijeenbrengt en de geneeskunde zowel voor de professional als patiënt preciezer en persoonlijker maakt. In deze presentatie zal worden ingegaan op deze ontwikkeling. 

Kamal de Bruijn (VWS) - 'Digitalisering geeft de patiënt meer regie, verandert de zorg mee?'

Poster Kamal 001In vrijwel alle levensgebieden heeft digitalisering ons dagelijkse ritme veranderd. Eigenlijk rest alleen nog de zorg. Digitale zorg en meer regie over de eigen gezondheid zal de bestaande zorglevering drastisch veranderen. Hoe geven we vorm aan de transitie 'van wachtkamer naar woonkamer' en van 'ziekenhuis naar smartphone'?

Symposium: De patiënt op het juiste moment in het juiste bed: hoe doe je dat? (2016)

woensdag, 2 november 2016

Het optimaal benutten van bedden en verpleegkundigen en tegelijkertijd de kwaliteit van de zorg hoog houden is een grote uitdaging voor veel ziekenhuizen.  Zowel vraag (patiënten) als  aanbod (bedden met verpleegkundige zorg) zijn niet stabiel. Er is variatie in zowel instroom als zorgvraag van patiënten. Daarnaast loopt de werkdruk soms behoorlijk op. Hoe kun je vraag en aanbod op elkaar afstemmen? Hoe bereken je wat nodig is? Hoe kun je flexibel met bedden en/of medewerkers omgaan? Tijdens dit symposium gaan we in op deze vragen vanuit wiskundig perspectief en via praktijkcasussen

Programma: Bekijk het complete programma .

Lees het beknopte verslag van deze middag, geschreven door Linda van Ingen, freelance tekstschrijver Zorgvernieuwing.

Presentaties:

0. I. Matthijssen: Inleiding
1. M. de Jong: Het mysterie van de bedden - utdagingen en mogelijke oplossingen!
2. Prof. dr. G. Koole: Wiskundige modellen voor beddenplanning en Simulatiespel: plan de bedden optimaal!
3. Dr. P. Nanayakkara en I. Sprenkels: Acute opnameafdeling: slimme zet voor de kliniek?
4. M. Arlar - Ten Hove en T. Roelofs: Verandering in het beddenhuis: hoe krijg je dat voor  elkaar?

Workshop Excel leren in zorglogistiek (2016)


Op donderdag 11 februari heeft PICA de workshop "Excel leren in zorglogistiek" georganiseerd. 
In deze workshop zijn we aan de slag gegaan met zorglogistieke vragstukken in Excel. Na een korte inleiding in de (on)mogelijkheden van Excel, hebben de deelnemers in Excel aan de hand van zorglogistieke opdrachten data-analyse uitgevoerd. De deelnemers hebben verder een aantal handige Excel-functies kunnen leren en hoe ze in Excel draaitabellen kunnen maken. Het niveau van deze workshop was beginner/ enige ervaring met Excel. 

Presentaties :  Om de presentaties te kunnen downloaden, klik op de titel van de presentatie. De opdrachten zijn slechts voor de deelnemers beschikbaar.

1. Inleiding excelleren in zorglogistiek: (on)mogelijkheden van Excel- Prof. Dr. Ger Koole (Hoogleraar Wiskunde, VU)
2. Data-analyse in Excel- dr. René Bekker (Universitair docent Wiskunde, VU)

Symposium Oncologie (2015)

12 november 2015

Programma : Bekijk het volledige programma van het Symposium Oncologie .

Samenvatting : Lees het verslag  geschreven door Linda van Ingen Tekstproducties

Presentaties :  Om de presentaties te kunnen downloaden, klik op de titel van de presentatie.

1. De effecten van portfoliokeuzes op de logistiek bij oncologie   - Prof. dr. G. Kazemier (sectorhoofd Oncologische/GI-chirurgie, VUmc)  

2. Oncologische follow-up kan beter, patiëntvriendelijker en goedkoper - Drs. E.W. Ravenshorst (consultant, Vintura)

3. Van sneldiagnostiek naar snelle diagnostiek - A.G. Leeftink MSC (promovenda, CHOIR) en M.A.M. Verdaasdonk (stafadviseur/laboratoriummanager afd. Pathologie, UMC Utrecht)

4. De logistieke uitdagingen van een borstkankerziekenhuis - Drs. J.W. van Bodegom (directeur, oprichter, chirurg, Alexander Monro Borstkankerziekenhuis)

Symposium Patientenlogistiek Masteropleiding Geneeskunde (2015)

Op 17 september heeft het eerste Patientenlogistiek symposium in het kader van het Master onderwijs Geneeskunde. De bedoeling was om zesdejaars Geneeskunde enthousiast te maken voor het onderwerp. Het programma was samengesteld door PICA. I.v.m. de wateroverlast in het VUmc vond het symposium, heel toepasselijk, plaats op de Wiskunde faculteit.

Zie hieronder het programma en links naar de presentaties.

Programma : voor het complete programma klik hier .

Presentaties : Om de presentaties te kunnen downloaden, klik op de titel van de presentatie.

1. Inleiding - prof. dr. Ger Koole (VU/wiskunde)

2. Komt de ambulance op tijd? - Martin Smeekes MD (directeur GHOR/ambulancezorg Veiligheidsregio NHN)

3. Optimale Opstelling van Ambulances - prof. dr. Rob van der Mei (VU/wiskunde & CWI)

4. Helpt een vier uur norm om de zorg op de spoedeisende hulp te verbeteren? - dr. Marieke Visser (VUmc/neuroloog)

5. The 4 hour operational standard - is it safe? - Gemma Davies ( Matron, Emergency Department, Mid/Essex Health Trust)

6. Planning van niertransplantaties - dr. Kristiaan Glorie (VU/wiskunde)


Symposium Acute Zorg (2015)

Op 17 juni 2015 heeft PICA het volgende minisymposium georganiseerd.

Programma : voor het complete programma klik hier .

Presentaties: Om de presentaties te kunnen downloaden, klik op de titel van de presentatie.

1. Acute Zorg, heden en toekomst - Dr. Prabath Nanayakkara (internist VUmc)

2. Wanneer is een drukke Spoedeisende Hulpafdeling TE druk? - Dr. Christien van der Linden (Klinisch epidemioloog acute zorg, MC Haaglanden)

3. What are we waiting for: doorlooptijden op de SEH - drs. Irene Vegting (Promovendus, VUmc)

4. Mensenlevens Redden met Wiskunde: Van Reactieve naar Proactieve Planning van Ambulancediensten - Prof. dr. Rob van der Mei (Hoogleraar Toegepaste Wiskunde, VU, CWI)

 

Symposium Variabiliteit: geluk of ongeluk? (2015)

Op 18 februari 2015 heeft PICA het volgende minisymposium georganiseerd. In dit minisymposium zijn we ingegaan op de invloed van variabiliteit en hoe u daarmee om kunt gaan. Ger Koole en Rene Bekker hebben naar aanleiding van hun boekje: Methoden en modellen voor zorglogistiek ingegaan op theorie en praktijk.

Programma: voor het complete programma klik hier .

Presentaties: Om de presentaties te kunnen downloaden, klik op de titel van de presentatie.

1. Variabiliteit: geluk of ongeluk?  
    Prof. Dr. Ger Koole (Hoogleraar Wiskunde, VU)
2. Rekenen met variabiliteit
    Dr. Rene Bekker (Universitair docent Wiskunde, VU)
3. Business Game Kliniekplanning   
    Prof. Dr. Ger Koole (Hoogleraar Wiskunde, VU)

 

Workshop Excel leren in zorglogistiek (2014)

Op woensdag 5 november was de workshop "Excel leren  in zorglogistiek".  
In deze workshop zijn deelnemers aan de slag gegaan met zorglogistieke vragen in Excel, onder andere de (on)mogelijkheden van Excel, zelf data-analyse uitvoeren en toelichting op een aantal handige functies.

Het niveau van deze workshop was beginner/ enige ervaring met Excel. 

Klik voor het complete programma hier .

Klik voor de presentatie van de workshop hier

Symposium Personeelsplanning (2014)

Op woensdag 9 april is het minisymposium personeelsplanning. Ger Koole licht de dynamiek en factoren toe die de planning beïnvloeden, waarna drie praktijkvoorbeelden werden toegelicht.

 1. Inleiding personeelsplanning
  Prof. Dr. Ger Koole (Hoogleraar Wiskunde)
 2. Efficiënte personeelsinzet door rekening te houden met medewerkervoorkeuren
  Dr. Egbert van der Veen ( ORTEC)
 3. Anders roosteren, efficiënt , gezond, tevreden. Of toch niet helemaal?
  Drs. Thijs Strijtveen (eigenaar en oprichter Cure Consultancy) en drs. Erik Jan van Dalen
 4. Flexibiliseren, hoe doe je dat?  
  Theo Karsten, MA en Ilse de Vries (Westfriesgasthuis Hoorn)  

Symposium (Poliklinsche) Planning (2013) 

Op dinsdag 15 oktober was het minisymposium (poliklinische) planning . Ger Koole lichtte de dynamiek en factoren toe die de polikliniekplanning beïnvloeden, waarna drie praktijkvoorbeelden werden toegelicht. 

1. Inleiding en fluctuaties in polikliniekplanning
    Prof. Dr. G.M. Koole (Hoogleraar Wiskunde)
2. Patiëntgerichte planning bij Cardiologie Centra Nederland  
     Igor Tulevski, cardioloog en oprichter Cardiologie Centra Nederland
3. Planning spreekuren versus realisatie: omgaan met onzekerheden (presentatie vertrouwelijk)
     Maartje Zonderland, eigenaar Zonderland Zorglogistiek
4. Capaciteitsplanning polikliniek orthopedie VUmc (presentatie vertrouwelijk)
     Eline Bussing, advisor enterprise intelligence (voormalig stagiaire PICA)  

Workshop Excelleren in zorglogistiek (2011)

Op 15 juni 2011 was de workshop 'Excel leren in zorglogistiek'. In deze workshop is aan de slag gegaan met zorglogistieke vraagstukken. Er is ingegaan op de (on)mogelijkheden van Excel, zelf data-analyse uitgevoerd door deelnemers en toelichting gegeven op een aantal geavanceerde functies. Klik hier voor de presentatie.

Symposium acute zorg (2011)

Op woensdag 23 maart organiseerde PICA voor de 4e keer een symposium "Acute zorgl(logistiek)". Hieronder kunt u de verschillende presentaties downloaden.

1. Opening
    Prof. dr. Ger Koole, hoogleraar Wiskunde, Vrije Universiteit

2. Acute zorg: 24/7
     Prof. Dr.Jaap Bonjer, medisch afdelingshoofd heelkunde, VUmc

3. De discussienota van VWS over de toekomst van acute zorg: commentaar van een wetenschapper
     Prof. dr. Guus Schrijvers, hoogleraar Public Health Julius Centrum voor Gezondheidswetenschappen en Eerstelijns geneeskunde Utrecht

4. Acute medicine in the United Kingdom: past progress and future challenges
     Dr Louella Vaughan, Consultant Physician & Senior Lecturer, Imperial College London Chelsea and Westminster Hospital

5. Van reactieve naar proactieve planning van ambulancediensten
     Prof. dr. Rob van der Mei, Hoogleraar “Toegepaste Wiskunde”, Vrije Universiteit

6. Seriëlle samenwerking HAP + SEH
    Christel van Vught, coördinator Vereniging Huisartsenposten Nederland

7. Helpt een vier uur norm om de zorg op de spoedeisende hulp te verbeteren?    
    Marieke Visser, neuroloog, VUmc

8. AOA: Het ontstaan van de Algemene Opname Afdeling in het Kennemer Gasthuis te Haarlem
    Margreet de Geus en Michiel Stolten, unitleiders AOA, Kennemer Gasthuis

9. Het OK-complex. Spil met complexe structuur 
    Film OK-complex
    Gaby Franschman, anesthesioloog, VUmc

Shared Resources (2010)

Op woensdag 17 maart organiseerde PICA voor de 3e keer een mini-symposium met als titel: " Shared resources - het mengen van electieve en acute zorg ". Hieronder kunt u de verschillende presentaties downloaden:  

Tools & tricks voor Excel (2008)

Op 11 juni 2008 organiseerde PICA het tweede mini-symposium met als thema : " Tools & Tricks voor Excel bij het Optimaliseren van Zorgprocessen ". Er waren ruim 50 deelnemers, waarvan ongeveer de helft uit het VUmc. Aan de hand van verschillende praktijkvoorbeelden werden Excel technieken gepresenteerd. Om alles nog eens rustig na te kunnen lezen, hieronder de downloads van de handouts. Wij kijken terug op een zeer succesvolle middag en gaan ons beraden op een volgend mini-symposium. Voor vragen, suggesties en tips kunt u een email sturen naar pica@vumc.nl

Presentatie downloads

 1. Intro: de rol van data-analyse binnen verbeterprojecten  - Arnoud de Bruin
 2. Casus 1: Moeder en Kind zorg  - Lillian van Zanten
 3. Casus 2: Capaciteitsmodel verpleegeenheden - Sylvia Elkhuizen
 4. Casus 3: OK-planning en afgezegde operaties - Arnoud de Bruin
 5. Excel voor Experts - Ger Koole

 

Telefonische bereikbaarheid (2007)

Op 12 december 2007 organiseerde PICA het eerste mini-symposium op het gebied van telefonische bereikbaarheid. Het centrale thema was: " Telefonische bereikbaarheid ziekenhuizen verbeteren door te leren van call centers ".

Presentatie downloads

 1. Huidige situatie in het VUmc - Leo de Haan
 2. De situatie op de polikliniek neurologie - Evan van Egmond
 3. Call center management - Kathy van de Laar
 4. Inleiding workforce management - Ger Koole
printen