Genereren van kennis

Bij PICA wordt veel onderzoek door studenten gedaan. Zij hebben een begeleider bij PICA en bij hun eigen opleiding. Het onderzoek heeft altijd een logistiek karakter en kan zowel ziekenhuisbreed zijn, als afdelingsspecifiek.

Ziekenhuisbreed  

 

Afdelingsspeciefiek

Voorbeelden van type vraagstukken:

Planning
-OK-planning en inzetten van historische zittingsduren
-Inplannen van spoedoperaties (acute OK of 'witte vlekken')
-Spreekuurplanning op de polikliniek (Advanced access)
-Benutting van gedeelde capaciteiten (MRI, IC)

Capaciteit
-Bepalen van aantal benodigde bedden op verpleegafdelingen
-Relatie bedbezetting, afdelingsgrootte en weigeringskans
-Hoeveel OK-capaciteit heeft een snijdend specialisme nodig
-Interhospitaal IC-transport: benodigde MICU capaciteit

Ketenlogistiek
-Analyse samenhang tussen capaciteiten in zorgketens
-Samenhang tussen IC en MC capaciteit

Organisatievormen
-Impact van acute opname afdeling op doorstroom
-Effect van een observatorium op aantal overplaatsingen SEH
-Pre-assessment poli: van afspraak naar inloop

printen