Afstudeerstages

Tijdens een afstudeerstage werkt een student voor een periode van 3-6 maanden fulltime in VUmc aan zijn/haar opdracht. De opdrachten liggen altijd op het domein van zorglogistiek, waarbij een kwantitatieve benadering centraal staat. Daarom werken we over het algemeen met studenten met een bŤta opleiding. Meestal wordt de opdracht door VUmc geformuleerd. 

Onderstaand een overzicht van de stages in het verleden. Indien je op zoek bent naar een stage, kijk dan bij onze afstudeerstages.

Carroussel planning bij Pre-operatieve Screening, Denise van Brenk (2016)
Doel van dit onderzoek is de oorzaak te achterhalen van de huidige wachttijden en een advies te geven over de te gebruiken planningsregels om de wachttijden te verminderen bij de nieuw in te voeren carroussel afspraken.

Planning Dialyse, Nadra Abdallah (2015)
Doel van dit onderzoek is om de huidige planning van de afdeling Dialyse te onderzoeken en vervolgens met een wiskundig model te verbeteren.

Voorspelling Gender, Vivian Schobben (2015)
Het verslag is vertrouwelijk.
Hoeveel Gender-patiŽnten kan VUmc in de aankomende jaren verwachten?
Om deze vraag te beantwoorden heeft Vivian de huidige situatie in kaart gebracht en een wiskundig model gemaakt om de toekomstige aantallen te kunnen voorspellen.

Centraal inschrijven, Janneke Hazeleger (2014)
Wanneer de inschrijving bij de polikliniek centraal plaats zal vinden in plaats van bij de balie van het specialisme, hoeveel inschrijfbalies moeten er dan komen en hoeveel medewerkers moeten er gedurende de dag bij de balie staan?

Aantal MMA's bij poliklinieken, Daphne Broedersz (2014)
Het verslag is vertrouwelijk. VUmc stapt over op een elektronisch patiŽntendossier en gaat werken met een centrale inschrijfbalie voor de polikliniek, waardoor het werk van de Medewerker Medische Administratie zal veranderen. Hoeveel mma's zijn er nodig in de nieuwe situatie. 

OK-planning Gynaecologie & Verloskunde, Leonie Beers (2013)
Het doel van het onderzoek is het in kaart brengen van het huidige gebruik van OK-uren en het onderzoeken van mogelijke verbeteringen hiervan.

Optimalisatie spreekuurplanning traumachirurgie, Safae Benmouh (2013)
Doel van dit onderzoek is de spreekuurplanning te optimaliseren van de polikliniek traumachirurgie. 

Planning hartcatheterisatiekamers, Irving van Heuven van Staereling (2013)
Doel van dit onderzoek is de benutting en proces van de 3 HCK's optimaliseren.  Samenvatting is bijgevoegd, verslag is op aanvraag beschikbaar.

Herinrichting planningsproces polikliniek orthopedie, Eline Bussing (2012)
Het verslag is vertrouwelijk. Doel van het onderzoek was het efficiŽnter inrichten van het planningsproces op de polikliniek orthopedie waarbij de patiŽnt centraal wordt gesteld. Aanbevelingen zijn gedaan in de vorm van richtlijnen voor het annuleren van spreekuren, planhorizon en planningsmethode.

Transport CSA: Poliklinieken en verpleegafdelingen, Gert-Jan Beeke (2012)
Optimalisatie van het proces van transport van CSA-artikelen van en naar de poliklinieken. Er zijn aanbevelingen gedaan voor het reduceren van besmettingsrisico?s, wachttijden in de keten en reduceren verspillingen voor de transporteur, die zijn overgenomen door de opdrachtgever.

Ontslag en nazorg van patiŽnten Afdeling VNCO, Jannicke Meijer (2012)
In het onderzoek is onderzocht wat het effect is van het gebruik van een medische ontslagdatum en wat redenen zijn waarom een patiŽnt langer op de afdeling blijft liggen dan medisch noodzakelijk.

Ketenstructuur Electroconvulsietherapie. Optimalisatie wachtlijstbeheer en planning van ECT behandelingen, Alexander van Weelden (2011)
Het verslag is vertrouwelijk. Er is onderzocht hoe de wachtlijst het beste ingericht kan worden en hoe de logistiek moet worden ingericht tussen GGZ InGeest en VUmc voor de ECT behandelingen. De belangrijkste aanbevelingen was om de capaciteit uit te breiden en de patiŽntenadministratie als ketenregisseur aan te stellen.

Kinderchirurgie: efficiŽnt opereren. Het efficiŽnt plannen van patiŽnten voor de kinderchirurgie, Aschwin Bhaboeti (2011)
Het doel van dit onderzoek is om te kijken wat de knelpunten zijn in de planning, wat de efficiŽntie van de planning van KCH is en op welke manieren deze kan worden verbeterd. Aanbevelingen zijn onder andere het plannen op basis van ligduur en adviezen voor het plannen van de OK-tijd.

Procesoptimalisatie opname en ontslag van patiŽnten bij heelkunde, Claire van der Aa (2011)
Dit onderzoek gaat in op de manier van opnemen en ontslaan van patiŽnten in de kliniek. Er is onder andere gekeken naar het tijdstip van opnemen van de patiŽnt en de effecten van het opnemen van patiŽnten op andere tijden.

Optimale verstrekking van Cytostatica. Op de dagbehanding in het VUmc,  Els Roorda (2010)
Het verslag is vertrouwelijk.

printen