Centrum Kinderrevalidatie-geneeskunde

    team origineel web

Onderdeel van de afdeling revalidatiegeneeskunde VUmc is het Centrum Kinderrevalidatiegeneeskunde (CKR). Het CKR staat voor:

  • Topreferente diagnostiek en behandeling; met een regierol in de zorgketen.
  • Systematische evaluatie en verbetering van zorgprotocollen.  
  • Kennisoverdracht binnen netwerken; waaronder het CP-net.
  • Toegepast klinimetrisch en translationeel onderzoek, gericht op functionele prognose en het beter begrijpen van ziektebeelden om tot betere behandelingen te komen.

Binnen het CKR werken we hecht samen met de specialismen kinderneurologie, neurochirurgie, kinderorthopedie en plastische chirurgie om multidisciplinaire topreferente zorg te bieden.
Naast de samenwerking binnen het expertisecentrum kinderrevalidatie wordt de expertise van onze (para)medici ingezet bij de expertisecentra en multidisciplinaire zorg van andere specialismen zoals kindergeneeskunde (Down), kinderlongziekten (PCD/CF) en neonatologie (nazorg poli).
Topreferente diagnostiek en behandeling vindt plaats voor de volgende patiëntengroepen: