Cerebrale Parese

Voor cerebrale parese, bilaterale spastische parese, zijn we een landelijk, door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, erkend expertisecentrum.

In samenwerking met regionale behandelcentra bundelen en ontwikkelen we kennis en deskundigheid op het gebied van cerebrale parese. We ontwikkelen protocollen en richtlijnen, coördineren onderzoek en zorgen voor een adequate verwijzing van patiënten binnen en buiten Nederland. We voldoen met de erkenning aan de normen die de Europese Unie stelt om compatibel te zijn met het Europese netwerk voor zeldzame aandoeningen.

Kijk voor de zorg, onderzoek en onderwijsactiviteiten die binnen het CP expertisecentrum plaatsvinden op www.CPexpertisecentrum.nl

printen