Obstetrisch Plexus Brachialis Letsel

Voor obstetrisch plexus brachialis letsel (OPBL) zijn we een landelijk, door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, erkend expertisecentrum.

In samenwerking met regionale behandelcentra bundelen en ontwikkelen we kennis en deskundigheid op het gebied van OPBL. We ontwikkelen protocollen en richtlijnen, coördineren onderzoek en zorgen voor een adequate verwijzing van patiënten binnen en buiten Nederland. We voldoen met de erkenning aan de normen die de Europese Unie stelt om compatibel te zijn met het Europese netwerk voor zeldzame aandoeningen (European Reference Network).

Het multidisciplinaire 'plexus-team' bestaat uit een neurochirurg, revalidatiearts, plastisch chirurg, fysio- en ergotherapeut. Samen zorgen we voor diagnostiek en behandeling van pasgeboren kinderen met OPBL tot de tiener leeftijd. Er vindt een pre-postoperatieve follow-up plaats en er wordt behandeladvies gegeven. We vervullen de regierol in de keten.

printen