Spina Bifida

Het spina bifida-team bestaat uit de kinderneuroloog, kinderarts, revalidatiearts, uroloog, neurochirurg, orthopeed, maatschappelijk werker, medisch psycholoog en continentie verpleegkundige. Binnen het team wordt diagnostiek verricht en behandeladvies gegeven. Kinderen worden regelmatig door het hele team gezien.

printen