SpaceBop

Update Maart 2014:
Deze maand worden de allerlaatste metingen voor de  SPACE BOB studie gedaan in de Klinische Bewegingslaboratoria van de betrokken instellingen. Momenteel zijn we alle gegevens aan het ordenene en maken we een start met de analyse ervan. Nog even geduld dus voor de eerste resultaten!

                                                                                                                                             

De Revalidatie afdelingen van het Erasmus MC, van het VUMC en Rijndam Revalidatiecentrum zijn samen gestart met een nieuw onderzoeksproject: SPACE BOP. Dit onderzoek richt zich op kinderen  met een spastische Cerebrale Parese (CP) in de basisschoolleeftijd.                                        
Deze groep kinderen krijgt de laatste jaren steeds vaker een combinatie behandeling met botuline-toxine injecties onder narcose, gevolgd door een periode van intensieve functionele oefentherapie bij de (kinder)fysiotherapeut.

Een belangrijk doel van deze combinatie behandeling is het behouden of verbeteren van het niveau van het dagelijks functioneren. Dus er voor te zorgen dat een kind daadwerkelijk meer loopt en beweegt tijdens het dagelijks functioneren, zodat het bijvoorbeeld beter mee kan doen in activiteiten met leeftijdsgenoten.

Eerder onderzoek heeft duidelijk gemaakt dat deze combinatiebehandeling werkzamer is dan alleen eenmaal per week fysiotherapie. De combinatie is werkzamer voor een aantal behandeluitkomsten zoals spierfunctie, motoriek, kwaliteit van lopen en door ouders ervaren mobiliteit van hun kind. Ander onderzoek heeft ook laten zien dat alleen intensieve fysiotherapie (dus zonder injecties) werkzamer is dan alleen eenmaal per week fysiotherapie voor vergelijkbare behandeluitkomsten.

We weten dus dat intensieve functionele fysiotherapie met of zonder injecties in ieder geval effectiever is dan eenmaal per week fysiotherapie. Maar het is nog steeds onduidelijk wat nu eigenlijk precies de meerwaarde is van de botuline toxine injecties in de combinatie behandeling. Dit terwijl de injecties onder narcose gegeven worden, wat behoorlijk belastend is voor jonge kinderen. Daarbij komt nog dat de combinatiebehandeling bij de meeste kinderen herhaald moet worden na ongeveer acht maanden. Dit betekent dat er dus weer een narcose nodig is.

Botuline toxine injecties
Het doel van SPACE BOP is dan ook om de meerwaarde van de botuline toxine injecties in de combinatie behandeling te onderzoeken voor verschillende behandeluitkomsten. Hiervoor worden twee behandelingen met elkaar vergeleken bij 60 kinderen met spastische CP. De ene groep krijgt (onder narcose) botuline-toxine injecties in de beenspieren en volgt daarna gedurende 12 weken een intensief functioneel oefenprogramma bij de kinderfysiotherapeut. De andere groep krijgt alleen het intensieve functionele oefenprogramma van 12 weken (dus geen injecties onder narcose).

Door loting bepalen we in welke groep een kind terecht komt. De metingen zijn hetzelfde voor alle kinderen die meedoen aan de studie: in een periode van 8 maanden bezoeken ze drie keer de afdeling Revalidatie voor een uitgebreide onderzoekssessie (bij aanvang, na 3 en na 6 maanden). Na afloop van deze sessies krijgen kinderen een soort ?meetkastje? mee dat een aantal dagen gedragen wordt. Dit meetkastje wordt door de onderzoeker weer opgehaald. Daarnaast is er maandelijks een korte onderzoekssessie met vragenlijsten, die indien gewenst ook via het internet kunnen worden ingevuld.

Looptijd project: Januari 2009 tot Januari 2014

Heeft u vragen?
Neem dan contact op met Fabiënne Schasfoort, projectcoördinator SPACE BOP. E-mail f.schasfoort@erasmusmc.nl , telefoon (010) 704 35 88. Voor het laatste nieuws over SpaceBop kunt u kijken op de SpaceBop website: http://survey.erasmusmc.nl/botox/

Website SpaceBop: http://survey.erasmusmc.nl/botox/

Contactpersoon VU medisch centrum: Annet Dallmeijer ( a.dallmeijer@vumc.nl , 020-4440469)

 

printen