Inspanningsanalyse laboratorium

Het doel van het onderzoek in het inspanningslaboratorium is om het energieverbruik tijdens lopen (de loopenergietest) en/of fitheid (het uithoudingsvermogen) in kaart te brengen. Voor veel kinderen en jongeren met een lichamelijke beperking kost bewegen meer energie. Dit betekent dat bijvoorbeeld lopen vaak als vermoeiend wordt ervaren.  Vermoeidheid kan ook komen door een verminderde fitheid (slechte conditie), waardoor het meer moeite kost om dagelijkse activiteiten uit te voeren. Om hier inzicht in te krijgen wordt de zuurstofopname gemeten tijdens het lopen en/of tijdens een maximale inspanningstest op de fiets. Deze metingen kunnen verricht worden voor onderzoeksdoeleinden ( EVO-CP ; TREFAMS ) of in het kader van de reguliere zorg (PETE-project )

Zie voor meer informatie:
Folder fitheidsonderzoek

printen