Contactgegevens

Bezoekadres:
De Boelelaan 1118
1081 HZ  Amsterdam
Polikliniek revalidatiegeneeskunde
receptie B (verdieping -1)

Postadres:
VU medisch centrum
Polikliniek revalidatiegeneeskunde
Locatie: PK -1 Z 006
Postbus 7057
1007 MB  Amsterdam

Telefoonnummer patientenzorg    020 - 444 11 80 zie ook >contact patiënten
Bereikbaar op  werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur

Telefoonnumer overige vragen     020 - 444 07 63 
>contact verwijzers

Fax: 020- 444 07 87     

 >route en contact VUmc