Contactgegevens

Postadres

Stichting VUmc Fonds
Postbus 7057
1007 MB Amsterdam

Bezoekadres

VUmc, dienst communicatie, PK 4Z
De Boelelaan 1118
1081 HZ Amsterdam 

T: 020 - 444 3165
E: fondsenwerving@vumc.nl
IBAN NL46 INGB 0000 0048 18

KvK nummer: 34 141 228  
RSIN: 81 34 32 418 

Voor adreswijzigingen, bestellingen en andere vragen:
E: fondsenwerving@VUmc.nl
T: 020 - 444 3165

printen