Doneren via automatische incasso

 • Wat is een machtigingskenmerk? De machtiging voor de automatische incasso die u aan VUmc Fonds heeft gegeven, krijgt voortaan een uniek kenmerk: het machtigingskenmerk. In de omschrijving van de automatische incasso op uw bankafschrift ziet u het machtigingskenmerk vermeld staan.  
 • Wat is een terugbetalingsregeling? Als u het niet eens bent met een afschrijving, dan kunt u een verzoek indienen om uw gift aan VUmc Fonds terugbetaald te krijgen. Neemt u daarvoor binnen acht weken contact op met uw bank. 
 • Wat is een prenotificatie? U als donateur wordt vooraf geïnformeerd op welke datum VUmc Fonds zal incasseren, zodat u weet wanneer uw gift van uw bankrekening wordt afgeschreven. Het doel van deze prenotificatie is dat u ervoor kunt zorgen dat er voldoende saldo op uw bankrekening staat om aan uw incassoverplichting te kunnen voldoen.

Incassant ID van VUmc Fonds

IBAN: NL46 INGB 0000 0048 18
BIC: INGBNL2A
Incassant ID: NL50 ZZZ 3414 1228 0000

Incassodata voor 2018

De maandelijkse incasso vindt elke eerste maandag van de maand plaats. Als dit een feestdag betreft, dan vindt de incasso één dag later plaats. Zowel de kwartaal als de jaarlijkse incasso vindt plaats in de maanden: maart, juni, september en december. De halfjaarlijkse incasso vindt plaats in de maanden: maart / september of juni / december.

De incassodata voor 2018 zijn hieronder terug te vinden.

 • 2 januari 2018
 • 5 februari 2018
 • 5 maart 2018
 • 2 april 2018
 • 7 mei 2018
 • 4 juni 2018
 • 2 juli 2018
 • 6 augustus 2018
 • 3 september 2018
 • 1 oktober 2018
 • 5 november 2018
 • 3 december 2018

Hoe gaat VUmc Fonds prenotificeren?

VUmc Fonds zal uiterlijk 14 werkdagen voor een eenmalige incassoafschrijving of voor de eerste incasso bij een doorlopende machtiging, de dag van de incasso aankondigen. U ontvangt van VUmc Fonds deze vooraankondiging per post of email. VUmc Fonds gaat ervan uit dat de door u verstrekte gegevens zo correct en volledig mogelijk zijn, om u op tijd te kunnen informeren.

Meer informatie

Voor vragen over uw machtiging of incassodata kunt u contact opnemen met Stichting VUmc Fonds, door te mailen naar fondsenwerving@VUmc.nl of door te bellen naar 020 - 444 3165.

printen