Betrokken en zorgvuldig - Kennis maakt ons beter

Werkwijze transferbureau

Nadat de arts of verpleegkundige met u heeft besproken dat u nog zorg nodig heeft na ontslag uit het ziekenhuis, komt de transfermedewerker bij u langs. In overleg met u en en/of uw naasten wordt daarna de benodigde zorg voor u aangevraagd. De transfermedewerker vraagt, indien nodig,  in overleg met u bij het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) de benodigde indicatie voor deze zorg aan. Als de zorg geregeld is en u het ziekenhuis kunt verlaten, worden u en uw naasten hierover geïnformeerd door de verpleegkundige van de zorgeenheid

Bereikbaarheid

De transfermedewerkers zijn aanwezig van maandag tot en met vrijdag van 8.30 - 17.00 uur. Het transferbureau is bereikbaar onder telefoonnummer: 020 - 444 22 16.

De transfermedewerkers zijn regelmatig op bezoek bij patiënten. U kunt dan uw boodschap, graag met telefoonnummer, inspreken op onze voicemail. Indien nodig wordt u dezelfde dag, of in ieder geval de eerstvolgende werkdag, teruggebeld.

Eigen bijdrage

Een opname in een verpleeghuis of op de transferafdeling wordt, afhankelijk van de indicatie, bekostigd via de Wlz (Wet Landurige Zorg) of uw zorgverzekeraar. Voor de zorg vanuit de Wlz en de WMO bent u een eigen bijdrage verschuldigd. De hoogte van die bijdrage is afhankelijk van uw inkomen en uw gezinssituatie. De transfermedewerker geeft u tijdens het gesprek de informatiefolder over de eigen bijdrage.

Komt u in aanmerking voor persoonlijke verzorging, verpleging, geriatrische revalidatiezorg in een verpleeghuis of zorg vanuit de regeling eerstelijns verblijf dan worden de kosten vergoed door uw ziektekostenverzekeraar. Hiervoor geldt het verplicht eigen risico van uw ziektekostenverzekering.

Direct naar Eigen bijdrage folder, Wlz en beschermd wonen.