Eerste groep basisartsen ontvangt bewijs voor herregistratie BIG

21 december 2017

Op 21 december ontvangt de eerste lichting basisartsen die het scholing- en toetsprogramma hebben doorlopen hun Periodiek Registratie Certificaat. Met dit certificaat kunnen de basisartsen zich opnieuw inschrijven in het BIG-register. Dat is nodig om de titel basisarts te mogen blijven gebruiken.

Nadat er jaren is gesproken over het invoeren van een verplichte herregistratie voor basisartsen, is het vanaf 1 januari 2018 een feit. VUmc Academie ontwikkelde een  scholing- en toetsprogramma dat deelnemers helpt in korte tijd zeer veel kennis tot zich te nemen. Daarbij is een prominente rol weggelegd voor iBooks.

iBooks
In de speciaal ontwikkelde iBooks krijgen deelnemers de lesstof aangeboden die in de raamplannen voor de opleiding geneeskunde zijn vastgelegd. Van tien klinische specialismen worden meer dan 900 keer aandoeningen beschreven. De teksten zijn rijk aangevuld met illustraties, klinische afbeeldingen en video's, gebaseerd op het principe 'een afbeelding zegt meer dan 1000 woorden'. Zo is het mogelijk om lacunes in de eigen kennis te identificeren en  waar nodig kennis snel op te frissen. iBooks bieden bovendien de mogelijkheid om eigen notities aan te brengen en deze later als studiekaartjes te raadplegen. Vanuit de iBooks wordt verwezen naar de onderliggende literatuur.

Het scholing- en toetsprogramma bestaat uit drie modules. De eerste is gericht op kennis, de tweede op klinisch redeneren en de derde op klinische vaardigheden. Het is ontwikkeld in nauwe afstemming met het Ministerie van VWS, De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) en de KNMG. Het Ministerie van VWS vindt het noodzakelijk dat iedereen die werkzaam is in de gezondheidszorg beschikt over een aantoonbare kwalificatie. Daarom moet iedereen die patiëntencontact heeft ingeschreven zijn in het BIG-register.

Voor informatie en inschrijving scholing- toetsingsprogramma BIG herregistratie: https://scholingbigherregistratiebasisartsen.nl/

bron: Persbericht

printen