Wat zijn mogelijke oorzaken van genderdysforie?

Genderdysforie is een verzamelterm voor veel verschillende verschijnselen.

Alleen naar de meest extreme vorm, als men zich meldt voor medische geslachtsbevestigende behandeling, is onderzoek gedaan. Hieruit lijkt te komen dat genderdysforie door meer dan één factor wordt bepaald.

Welke factoren precies noodzakelijk en voldoende zijn en in welke fase van de ontwikkeling deze aanwezig moeten zijn is nog niet bekend; wel is het zeer waarschijnlijk dat biologische factoren bij bepaalde vormen van genderdysforie een belangrijke rol spelen. Hersenonderzoek laat namelijk zien dat sommige delen van de hersenen vorm en functie hebben die niet overeen komen met het geboortegeslacht maar meer in de richting komen van de ervaren genderidentiteit.

printen