Mediabeleid

Het Kennis- en Zorgcentrum voor Genderdysforie (KZcG) wordt regelmatig benaderd door de media.

Daaruit zijn verschillende mooie documentaires, tv programma's en tijdschriftartikelen voortgekomen.

Om deze aanvragen te stroomlijnen hebben we de volgende afspraken:

  • Het mediabeleid van VUmc wordt gevolgd. Verzoeken tot bijdragen kunnen gericht worden aan de Dienst Communicatie van VUmc via communicatie@vumc.nl.
  • Het KZcG benadert zelf niet patiënten met de vraag of zij mee willen werken aan media-producties. Dit interfereert met de vertrouwelijke behandelaar-patiënt relatie. KZcG verwijst hiervoor naar de patiëntenorganisatie Transvisie. Alhoewel het KZcG erkent dat media-aandacht sterk heeft bijgedragen aan emancipatie van transgenders, adviseert zij haar patiënten in het algemeen hierin terughoudend te zijn vanwege het opgeven van je anonimiteit en het altijd vindbaar en bekend blijven in de internet-tijd.
printen