Samenwerkingen

Afspraken Stepwork en psychologenpraktijk de Vaart

Tussen het Kennis- en Zorgcentrum voor Genderdysforie van Amsterdam UMC en bovengenoemde instellingen zijn er instroomafspraken voor bepaalde delen van de behandeling en begeleiding aan volwassenen.

  1. Diagnostiek van deze instellingen wordt door Amsterdam UMC in principe overgenomen. De indicatiestelling voor een genderbevestigende behandeling vindt altijd plaats binnen Amsterdam UMC. Na aanmelding zijn er altijd een intake en vervolgafspraken ter indicatiestelling.
  2. Hormoonbehandeling die na diagnostiek vanuit deze instellingen elders is gestart, kan bij volledige overdracht van voorinformatie en zorg in aanmerking komen voor overname door Amsterdam UMC. Na aanmelding zijn er altijd een intake en vervolgafspraken ter beoordeling van overname.
  3. Voor genderbevestigende chirurgische ingrepen kan door bovengenoemde instellingen worden verwezen naar Amsterdam UMC. De indicatiestelling voor een genderbevestigende behandeling vindt altijd plaats binnen Amsterdam UMC. Na aanmelding zijn er altijd een intake en vervolgafspraken ter indicatiestelling.
     
    Voor alle bovenstaande situaties geldt dat personen op de reguliere wachtlijst voor toegang tot zorg van Kennis- en Zorgcentrum voor Genderdysforie van Amsterdam UMC worden geplaatst

Met de volgende instellingen zijn actieve samenwerkingsverbanden:

Academische genderteams

Genderteam Groningen

Genderteam Leiden

Vanaf januari 2017 neemt de Genderpoli van het LUMC en Curium geen kinderen en jongeren als nieuwe patiënten meer aan.

GGZ-instellingen voor zorg aan kinderen en adolescenten

Regionale jeugd-GGZ instelling Jonx, onderdeel van Lentis in Groningen
Genderteam Zuid Nederland

Vanuit beide instellingen wordt in overleg en afstemming met het KZCG en conform de internationale richtlijnen (Standards of Care) onderzoek en hulpverlening geboden voor kinderen en jeugdigen waarbij een hulpvraag speelt op het gebied van genderdysforie, voor de regio's Noord-Nederland (Provincies Groningen, Friesland, Drenthe) en Zuid-Oost Nederland (Brabant, Limburg, en delen van Gelderland).Deze instellingen bieden complete genderzorg aan pre-puberale kinderen; voor adolescenten bieden zij trajecten vooraf,  parallel aan en nazorg van een eventuele behandeling met puberteitsremmers of hormonen die alleen in de academische centra geïndiceerd wordt.

Endocrinologen

Met de volgende endocrinologen zijn afspraken gemaakt dat zij patiënten kunnen zien voor de 2-jaarlijkse controle na de transitiefase:


printen