Niet bekend bij genderteam VUmc

Voorwaarden

Ook als u niet bekend bent bij het genderteam VUmc, kunt u zich bij ons melden voor een deskundigenverklaring.

Als u bekend bent bij een ander genderteam dan dat van VUmc, de diagnose genderdysforie daar is gesteld en u gebruikt cross-sekshormonen en/of heeft geslachtaanpassende chirurgie ondergaan, dan vragen we u hierover informatie aan ons te overhandigen.

Om na te gaan of een verklaring wijziging geslacht kan worden verstrekt, vindt in alle gevallen een beoordeling door een deskundige plaats tijdens een of meerdere beoordelingsgesprekken.

Na dit gesprek/deze gesprekken wordt de deskundigenverklaring afgegeven, op voorwaarde dat we daarvoor voldoende overtuiging hebben gekregen.

Voor 16- of 17-jarigen geldt dat hun ouders/verzorgers bij het beoordelingsgesprek (of de beoordelingsgesprekken) aanwezig moeten zijn.

Medische behandeling

Om in aanmerking te komen voor een geslachtsaanpassende behandeling is een aparte diagnostische beoordeling vereist.

Aan de afgifte van de deskundigenverklaring kan geen recht op toegang tot het medische traject worden ontleend.

De deskundigenverklaring geeft alleen toegang tot wijziging van geslacht in de geboorteakte via de ambtenaar van de burgerlijke stand.

Aanvragen

U kunt een aanvraag indienen voor het afgeven van een deskundigenverklaring en/of een beoordeling door een deskundige door te bellen met ons secretariaat of door onderstaand pdf formulier (zie 'Downloads') in te vullen en op te sturen.

De volgende gegevens dient u door te geven:

 • Voornamen en achternaam zoals in paspoort vermeld
 • Adres
 • Geboortedatum en geboorteplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Wel/niet bekend bij genderteam VUmc
 • Indien bekend bij genderteam VUmc: naam behandelend psycholoog en fase van het traject (wachtlijst/diagnostiek/real-life fase/chirurgische fase/afgerond traject)

Graag het aanvraagformulier (pdf) onderaan de pagina uitprinten, invullen en per post aan ons versturen:

VUmc t.a.v. Kennis- en Zorgcentrum voor Genderdysforie
PK 1Y 160 (receptie K)
Postbus 7057
1007 MB Amsterdam

Voor vragen kunt u telefonisch contact opnemen met  het secretariaat van het genderteam VUmc, telefoonnummer 020 444 0542. Dit nummer is op werkdagen bereikbaar van 9:00-12:00 en van 13:00-16:00 uur.

Als we deze informatie ontvangen hebben, gaan we na of u in aanmerking komt om een deskundigenverklaring te ontvangen of dat u eerst een afspraak voor een deskundigenbeoordeling moet maken.

Mocht er eerst een beoordeling door een deskundige nodig zijn dan wordt er met u telefonisch contact opgenomen door het secretariaat van het genderteam VUmc.

Kosten

Voor het afgeven van een verklaring en voor een deskundigenbeoordeling worden kosten in rekening gebracht.

 • Als u bekend bent bij het genderteam, zijn dit alleen de kosten voor een verklaring.
 • Als u niet bekend bent bij het genderteam of er lang niet meer bent geweest, dan zijn dit ook de kosten voor een deskundigenbeoordeling.

Kosten:

 • Kosten administratief afgeven deskundigenverklaring: euro 65
 • Kosten deskundigenbeoordeling: euro 250

Betaling deskundigenverklaring VUmc
De factuur voor de verklaring krijgt u op het door u opgegeven adres toegestuurd met het verzoek deze per ommegaande te voldoen.

Betaling deskundigenbeoordeling VUmc
Op de dag van uw afspraak voor een beoordelingsgesprek kunt u zich, een half uur voor aanvang, melden bij de balie van de poli genderdysforie. Hier zullen uw gegevens gecontroleerd worden aan de hand van een geldig identiteitsbewijs. Hierna krijgt u van het secretariaat een registratieformulier waarmee u bij debiteurenbeheer de kosten voor het beoordelingsgesprek middels pin of cash kunt voldoen. Pas met een bewijs van betaling kunt u daadwerkelijk gebruik maken van de afspraak met de deskundige. Indien er meerdere beoordelingsgesprekken nodig zijn zullen hiervoor geen aparte kosten in rekening gebracht worden.

Niet vergoed
De kosten voor het veranderen van het geslacht in de geboorteakte zijn voor de aanvrager zelf. De kosten voor een deskundigenverklaring en deskundigenbeoordeling worden dus niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Ophalen of opsturen?

De verklaring kunt u per post ontvangen of op afspraak persoonlijk afhalen bij het secretariaat van de polikliniek Genderdysforie, receptie K (VUmc). Op het aanvraagformulier kunt u aangeven wat uw keuze is .

Hoe lang duurt het?

Een deskundigenbeoordeling proberen wij binnen een maand na aanvraag in te plannen. Een deskundigenverklaring wordt binnen twee weken na aanvraag opgestuurd.

Als u bekend bent bij het genderteam van VUmc wordt de verklaring ondertekend door uw eigen psycholoog of psychiater. Bij zijn of haar afwezigheid duurt het afgeven van de verklaring langer.

Geldigheid verklaring

De verklaring mag niet ouder zijn dan  6 maanden als u de aanvraag tot geslachtswijzinging geboortegeslacht doet bij uw  geboortegemeente.

printen