Actuele Wachttijden

Actuele Wachttijden

Contact over wachttijd
Voor volwassenen: U ontvangt ongeveer vier maanden van te voren een uitnodiging voor een eerste afspraak.
Kinderen: U wordt ongeveer drie weken van te voren gebeld voor het maken van de afspraak

Mocht u vragen hebben over de afspraak, of de deze willen verplaatsen dan kunt u contact met ons opnemen via 020 - 444 0542.

In onderstaande tekst vind u zoveel mogelijk informatie en uitleg over de wachttijden. Mocht u na het lezen hiervan toch nog vragen hebben dan kunt u ons uiteraard ook bellen.

Gepubliceerde en ervaren wachttijd
Binnen het Kennis- en Zorgcentrum merken wij dat er verschil bestaat tussen de door ons gehanteerde wachttijd en de ervaren wachttijd door u, onze patiënt. Met onderstaande uitleg willen wij duidelijk maken wat de verschillen zijn.

Wachttijd polikliniek
Het aantal weken tussen het moment dat de verwijsbrief van de patiënt binnen is bij het KZcG van  VUmc tot het moment dat de patiënt een poliklinische afspraak krijgt. Deze wachttijd is gebaseerd op het aantal mensen waarvan een verwijsbrief is binnen gekomen en het verwachtte aantal dat per week gezien kan worden.

Wachttijd OK
De chirurgische wachttijd, hierbij gaat het om een gemiddelde tijd, gaat in vanaf het moment dat een patiënt op consult is geweest bij de plastische chirurgie en aan alle voorwaarden voor desbetreffende operatie voldoet (BMI/niet roken/ontharing en de noodzakelijk consulten bij de urologie/gynaecologie/groepsconsult/ ½ - jaarlijks consult psycholoog, etc.)

Verschil tussen gepubliceerde wachttijden en de door patiënten ervaren wachttijd
De bovengenoemde wachttijd voor de OK kan dus verschillen van de wachttijd die door de patiënt ervaren wordt waarbij de patiënt aanneemt dat de wachttijd ingaat vanaf het moment dat in het laatste gesprek met de psycholoog  is bepaald dat de patiënt de transitiefase goed heeft doorlopen en voldoet aan de psychologische criteria voor OK.

In de door VUmc gehanteerde wachttijd  (in overeenstemming met de landelijke regeling) wordt  de tijd tussen het laatste gesprek met de psycholoog, en het gesprek met de plastisch chirurg / physician assistant / arts-assistent plastische chirurgie, waarbij geconcludeerd wordt dat patiënt aan alle voorwaarden voldoet voor desbetreffende operatie, dus niet meegenomen.

NB: Wanneer de patiënt niet voldoet aan de gestelde criteria dan loopt hierdoor de ervaren wachttijd op. Wanneer er een specifieke wens geuit is voor een arts kan ook dit invloed hebben op de ervaren wachttijd.


printen