Verschillende fasen

Binnen een geslachtsbevestigend behandeltraject onderscheiden we verschillende fasen: de diagnostiek, de hormonale behandeling en de operaties.

  • Diagnostiek

Het eerste gedeelte van het traject bestaat uit een serie gesprekken van de patiënt met een psycholoog of psychiater en psychologische tests door een psychologisch medewerker.

De duur van het eerste gedeelte van het traject is afhankelijk van de duidelijkheid van de problematiek en van de hoeveelheid andere onderwerpen die besproken en onderzocht moeten worden.

De uitgebreide onderzoeken zijn nodig om de kans op spijt van een behandeling achteraf zo klein mogelijk te maken en te komen tot een beslissing die het beste past bij de patiënt.

De diagnostische fase wordt afgesloten met een adviesgesprek.

  • Hormonale behandeling

Vervolgens vindt de hormonale fase plaats en wordt de patiënt, als dat nog niet het geval is, gevraagd zoveel als mogelijk te leven in het wens geslacht (sociale transitie). Deze fase duurt tenminste twaalf maanden. In deze periode vinden nog geen geslachtsaanpassende operaties plaats.

  • Operaties

Wanneer de hormonale fase goed is doorlopen, volgen, indien gewenst, de geslachtsaanpassende operaties.

Tussen verschillende operaties is hersteltijd nodig, zodat de patiënt kan herstellen van de vorige operatie en zich kan voorbereiden op een volgende operatie.

printen