Diagnostiek en medische behandeling is vaak niet voldoende

In een andere geslachtsrol gaan leven en een medisch behandeltraject hiervoor ondergaan heeft voor u en voor uw naasten grote gevolgen.

Niet zelden zal u onbegrip tegenkomen of zelfs weerstanden. Door uw transitieproces kunnen sociale contacten en werkrelaties veranderen. Niet iedereen kan problemen op dit gebied alleen oplossen.

Het kan helpen om met zelfhulpverenigingen of belangenbehartigingorganisaties contact op te nemen. Het genderteam adviseert u om van de mogelijkheden die deze organisaties bieden gebruik te maken.

Onder het kopje 'Relevante links' vindt u adressen van verenigingen en organisaties.

printen