Hoofdbehandelaarschap

Veel patiënten die meerdere behandelaren in een ziekenhuis hebben, weten niet goed wie de regie voert over hun behandeling. Iedere patiënt heeft recht op een regievoerder. In VUmc is daarom het hoofdbehandelaarschap ingevoerd. 

De zorg voor patiënten met genderdysforie is bij uitstek zorg waarbij veel behandelaren betrokken zijn. Eén behandelaar die de regie voert vanuit het behandelteam is daarom erg belangrijk.

Voor veel patiënten is de psycholoog een vast persoon gedurende het gehele behandeltraject. Omdat een psycholoog geen medisch specialist is, kan hij of zij wettelijk geen hoofdbehandelaar zijn. Daarom is binnen het Genderteam VUmc gekozen voor de endocrinoloog als hoofdbehandelaar gedurende de diagnostische fase, de hormoonbehandeling en in de fase van nazorg.

Bij de kinderen en de adolescenten is gedurende de diagnostische fase de kinderpsychiater hoofdbehandelaar en tijdens de hormoonbehandeling de kinderendocrinoloog. Rondom de operatie is de specialist die opereert hoofdbehandelaar.

Wie uw hoofdbehandelaar is, wordt bekend gemaakt via een kaartje met de naam van de hoofdbehandelaar en de naam van de begeleidende psycholoog. Het kaartje wordt overhandigd bij het eerste bezoek.

Wanneer u vragen heeft rondom het algehele traject dan kunt u uw hoofdbehandelaar benaderen of uw begeleidende psycholoog. Een verwijzing naar een KNO-arts, gynaecoloog of chirurg in het kader van genderdysforie, verloopt altijd via de hoofdbehandelaar.

printen