Klachtenprocedure

Mocht u niet tevreden zijn over de behandeling, wilt u dit dan vooral kenbaar te maken aan degene waarop dat betrekking heeft.

Mocht u daarmee niet tot een goede oplossing komen, dan kunt u dit bespreken met uw hoofdbehandelaar.

Als dit ook niet tot een oplossing leidt dan is er de mogelijkheid om een klacht in te dien via de website van de klachtenfunctionaris.

Het indienen van een klacht heeft geen gevolgen voor de kwaliteit van uw behandeling.

De klachtenfunctionaris is onafhankelijk van het Genderteam VUmc en heeft al in veel gevallen aan een goede oplossing bijgedragen.

printen